Re:textile får fortsatt finansiering

För att möta dagens och framtidens utmaningar när det kommer till textiltillverkning måste mode- och textilindustrin tänka återvinning redan vid design av kläder och det behövs ny teknik för re-design av befintliga plagg. Projektet Re:textile ska både bidra till målen för resurseffektiva och giftfria produkter och skapa sysselsättning. Miljönämnden i Västra Götalandsregionen har beslutat om en fortsatt satsning och utökning av Re:textile i tre år.

– Re:Textile är ett bra exempel där vi som Science Park kan vara med och göra skillnad för en mer hållbar tillväxt för regionen. Genom att koppla ihop styrkeområden textil, design, återvinning och handel kan vi bidra till nya affärsmöjligheter för textil- och modeföretag, säger Erik Bresky, chef för Science Park Borås.

Bred samverkan i Re:textile

Västra Götalandsregionen är huvudfinansiär för Re:textile. Science Park Borås är projektägare och driver projektet tillsammans med Marketplace Borås och Högskolan i Borås. Totalt handlar projektet om 13 miljoner kronor under tre år, varav Västra Götalandsregionen bidrar med 4,8 miljoner kronor.

Science Park Borås
Science Park Borås är en innovativ mötesplats mellan forskare, företag och samhällets aktörer som attraherar människor, företag och kapital till regionen.
Högskolan i Borås är huvudman i Science Park Borås och intressenter är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sjuhärads kommuner och näringsliv. Chef för Science Park Borås är Erik Bresky.

Övriga partner är Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Vinnova, Högskolan i Borås/Textilhögskolan, Modeinkubatorn i Borås, Wargön Innovation, Borås Energi & Miljö, Coompanion, Naturskyddsföreningen, Röda Korset och medverkande företag.

Bakgrund Re:textile
Produktion av fibrer och tillverkning av textil är resurskrävande. Det går åt stora mängder av råvaror energi, vatten och kemikalier. I Sverige köper vi i genomsnitt 15 kilo textil per person och år. Fyra kilo blir kvar i garderoben, tre kilo samlas in och åtta kilo per person och år slängs.

Läs mer

Läs Marketplace Borås pressmeddelande om fortsatt finansiering för Re:textile.

Läs mer om projektet på Re:textiles webbplats.

Läs mer om Science Park Borås.

Text: Ida Borenstein
Foto: Peter Andersson