Samarbete med University of the Highlands and Islands fortskrider

delegation från Högskolan i Borås besökte nyligen University of the Highlands and Islands.

Under besöket diskuterades utifrån tidigare kontakter nu mer konkreta samarbetsområden mellan de två lärosätena. Ett område rör patientsäkerhet inom prehospital vård och glesbygdsvård. Här diskuteras både utbildnings- och forskningssamarbete. Ett annat samarbetsområde är gemensamma publikationer i en öppen e-tidskrift, Journal of Perspectives in Applied Academic Practice, JPAP. Tidskriften har fokus på högskolepedagogisk utveckling och forskning. Högskolans lärare kommer under våren erbjudas work shops i 'academic writing' och möjlighet att publicera praktiknära utveckling och forskning i tidsskriften. Vidare finns planer på att göra en ansökan om ett gemensamt EU-projekt.

Delegationen från Högskolan i Borås bestod av Martin Hellström, prorektor, Lill Langelotz, sektionschef Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF), Kim Bolton, samordnare för internationalisering, Magnus Hagiwara, Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik och Anita Eklöf, pedagogisk utvecklare (PUF).

Läs mer om University of the Highlands and Islands. (extern länk)

Text och foto: Anita Eklöf