Studenterna i centrum för Karriärservice ger synergieffekter

Vilka vinster finns det med att ha ett karriärcentrum?

– Det finns vinster i att stärka studenterna inför deras etablering på arbetsmarknaden. Det gör att våra studenter inte bara får ett jobb, utan ett jobb som de faktiskt vill ha och där de känner att deras kompentens kommer till sin rätt. Att studenter, som senare blir alumner, kan se tillbaka på sitt ”Alma mater” som något positivt är också viktigt för oss alla ur ett hållbarhetsperspektiv. Överlag försöker vi som jobbar inom Avdelningen Studentcentrum att tänka utifrån begreppet ”Hållbar student”.

Hur ser verksamheten inom högskolans karriärservice ut jämfört med på andra lärosäten?

– Innehållet inom de karriärcentra som finns på lärosätena består av väldigt olika slags verksamhet.  På en del lärosäten fokuserar man till exempel på vägledning inom själva utbildningen eller på karriärvägledningssamtal, andra jobbar mer med entreprenörskap och samverkan. På Högskolan i Borås erbjuder vi mycket både till studenterna, medarbetarna och externa parter. Vi försöker tänka gränsöverskridande och inte begränsa oss i vår egen lilla värld. Vi vill vara ett mervärde i organisationen och möta de behov som finns.

Studentens lärande i centrum
Den här artikeln är del i en serie om högskolans mål att sätta studentens lärande i centrum.
Läs tidigare artikel i serien: "Att sätta studentens lärande i centrum"
Läs mer om högskolans mål och visioner
.

Vilka är Karriärservice styrkor?

– Vi är snabba och förändringsbenägna. Och vi är nyfikna och vågar testa nytt. Vi arbetar tillsammans med utbildningsansvariga för några av våra program. För närvarande är det inom administratörs-, bibliotekarie- och byggingenjörsprogrammen på så vis att aktiviteter som utförs av karriärservice schemaläggs i anslutning till t.ex. projektkurser och examensarbete. Det är bra tillfällen för studenterna som då får möjlighet att reflektera över sin framtida karriär. Vi genomför även föreläsningar inom andra utbildningsprogram inför t.ex. inriktningsval eller praktik. Till oss kan studenter komma under två år efter att de tagit ut examen för att få rådgivning och vägledning kring jobb och karriär. Vi har också sedan några år tillbaka speciella aktiviteter för våra internationella studenter, t.ex. bjuder vi in alumner. De får berätta för våra nya internationella studenter om hur de under eller efter utbildningen har etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden.

Karriärservice har funnits sedan 2008 på Högskolan i Borås. Sedan dess har det utvecklats, både när det gäller innehåll och sammansättning. Från början bestod Karriärservice bara av en anställd, men i och med omorganisationen är idag även studievägledarna på de olika akademierna knutna till Karriärservice.

Tidigare i höst var Högskolan i Borås värd för Aloka2015, en årlig nätverksträff för personal som arbetar med alumn- och karriärfrågor inom högre utbildning. Temat var ”Studentens lärande i centrum” och man diskuterade vilket uppdrag högskolornas karriärcentra har och vilket stöd dessa erbjuder studenterna samt vilken roll de spelar på lärosätena och för externa parter.  

Text: Solveig Klug
Foto: Henrik Bengtsson