Studentkåren i Borås får fortsätta vara studentkår

Helny Malmborg

Studentkåren får med jämna mellanrum ansöka om att fortsätta som studentkår och beslut tas av högskolans styrelse om de får vara kvar vid sin post eller ej.

– Det var ett viktigt beslut som skedde helt utan dramatik, sa rektor Björn Brorström under pressträffen efter torsdagens styrelsemöte.

Och studentkårens ordförande Helny Malmborg känner sig nöjd med beslutet:

Fakta
Studentkårens huvudsakliga uppgift är att bevaka och medverka i utveckling av utbildning och förutsättningar för studier vid högskolan. Tillsättning av studentkår sker efter en öppen ansökningsprocess.

– Vi i Studentkåren i Borås är självklart väldigt glada över att vi får fortsätta vara studentkår vid Högskolan i Borås. För oss är det viktigt att studenterna vid lärosätet får en så bra utbildning som möjligt samtidigt som de får ett mervärde och något roligt att göra utanför studierna, vilket vi i Studentkåren i Borås strävar efter. Givetvis kommer vi att under denna period fortsätta att ge trygghet och möjligheter till alla studenter vid Högskolan i Borås.

– Det känns dessutom roligt att få vara studentkår vid Högskolan i Borås då vi blir bemötta på ett bra sätt i allt vi gör. Jag tycker det är värt att poängtera att det inte är alla studentkårer som har så bra kontakt med sitt lärosäte som vi har. Vi uppskattar att högskolan ofta ber om våra åsikter och vill ha med studentrepresentanter på konferenser osv.

Läs mer

Läs mer om Studentkåren i Borås

Text: Ida Borenstein
Foto: Suss Wilén