Undervisningstekniker vid Sektionen för design har avlidit

– Sektionen och högskolan har i och med Elsa Lindahls bortgång förlorat en nära och mycket uppskattad medarbetare, säger akademichef Mikael Löfström.

Alla är välkomna till minnesstunden som äger rum tisdagen den 15 december kl. 09:30, i informationsytan utanför personalens lunchrum på plan 4 i U-huset. En kondoleansbok kommer att finnas på plats fram till fredag eftermiddag där den som önskar kan skriva ett minnesord.

Text: Johanna Avadahl