Barnarbete ger inte så dåligt samvete som vi tror

Varför bryr vi oss inte mer när vi handlar?

– Inom psykologin finns det förklaringar till varför individer slutar känna moraliskt ansvar för sina handlingar och deras effekter. Forskningen om försörjningskedjor har fokuserat mycket på när vi inte tar ansvar, men inte på varför vi inte tar och känner ansvar. Jag har kombinerat dessa områden. Detta gör det möjligt att förstå hur dagens globala försörjningskedjor inte bara producerar billiga produkter, utan även är som gjorda för att få oss att sluta känna ansvar. David Eriksson

Hur menar du då?

– Det finns en skillnad mellan vad vi känner är rätt och fel, samt hur vi bedömer effekterna av vårt agerande. Vi kan därför känna att det är moraliskt fel med barnarbete, samtidigt som vi, utan att känna ansvar, kan köpa produkter som är delvis framtagna genom barnarbete.

Din forskning har blivit uppmärksammad nationellt och internationellt. Vad beror det på?

– Det är nog en kombination av att ämnet i sig är högaktuellt just nu, samt att ansatsen med att ta hjälp från psykologi är både efterfrågad och nyskapande. Min avhandling kom ut precis innan julhandeln och Högskolan i Borås släppte ett pressmeddelande med en väldigt bra titel, vilket gjorde att jag kom i kontakt med tidningar i både Sverige och Norge.

Nyligen fick du en artikel publicerad i Supply Chain Management: an International Journal, berätta mer!

– Det är en genomgång av tidigare forskning. Artikeln tar fram 16 olika faktorer som är viktiga för att lyckas med hållbarhet och socialt ansvarstagande. T.ex. vikten av att ha synlighet i försörjningskedjan, hur långa avstånd påverkar, men även hur maktförhållanden mellan företag är avgörande.

Vad är nästa steg för dig?

– Det känns som att det finns alldeles för mycket att göra, men alldeles för lite tid. Jag håller på att publicera artiklar som tittar vidare på hur specifika försörjningskedjor påverkar ansvarstagande och föreslår hur man måste jobba för att människor ska känna ökat ansvar. Jag håller även på att skriva om produktutveckling och dess koppling till försörjningskedjor.

Här kan du läsa mer om David Erikssons forskning

Text Rebecca Lindholm