Har inte råd med mensskydd – prostituerar sig

Karin Högberg

Mens är tabubelagt – speciellt i fattiga länder där utbildningsnivån är lägre – trots att alla kvinnor i fertil ålder har det. I vissa delar av världen används tygtrasor eftersom bindor, tamponger eller menskoppar är för dyrt.

– ­ Flickorna blir extremt utsatta. Första mensen är en symbol för att de träder in i vuxenvärlden, de blir sexuella byten, säger Karin Högberg. Skolgången påverkas när de inte kan dölja att de blöder, det går så långt att flickor prostituerar sig för att ha råd att köpa mensskydd.  

Drömprojektet tar form
Målsättningen är att identifiera vad som krävs för en hållbar distribution av mensskydd, och att praktiskt pröva dessa förutsättningar inom ramen för forskning. Just nu har Karin Högberg kontakt med ett företag i Nairobi som specialiserar sig på spridning av kunskap och menskoppar, nästa steg är att söka pengar för internationell forskning.

– Jag brinner verkligen för detta så i november kommer jag åka ner till Nairobi för att sätta mig in i problematiken på plats, orientera mig och formulera min frågeställning i samverkan med andra, de som problemet faktiskt berör, säger hon.

Än så länge är hon i startgroparna av forskningsprojektet men har många tankar om hur det kan utformas.  Ett problem som hon ser är att distribution av mensskydd sker via bistånd som bara fungerar så länge det finns donationer. Andra modeller kan bli aktuella, det får forskningen utvisa.

– Vi vet från tidigare forskning vad brist på mensskydd får för konsekvenser för flickor och vi vet relativt väl vilka förbättringar tillförsel av adekvata skydd leder till, avslutar Karin Högberg.

Menskoppen går att diska ur, koka och använda flera gånger om i ungefär tio år.

Fler nyheter inom området Människan i vården

Text: Rebecca Lindholm
Porträttfoto: Anders Egle