Nominera dig till STINT-stipendiet via Högskolan i Borås

Undervisande personal kan söka till nominering för STINT-stipendiet

Stipendiet riktar sig mot undervisande personal och innebär att stipendiaterna vistas vid ett utländskt lärosäte under hela höstterminen 2016 (augusti – december). STINT samarbetar med utvalda lärosäten baserade i USA, Singapore, Hong Kong och Japan.

STINT program Teaching Sabbatical syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas. Deltagarnas lärdomar ska även bidra till förändring och förnyelse vid svenska institutioner och lärosäten, och därmed ta med nya insikter och lärdomar från utlandsvistelsen tillbaks till Högskolan i Borås.  Stipendiet omfattar lön och levnadskostnader, även för medföljande familj. Mer information om STINT Teaching Sabbatical.

Du som är undervisande personal vid Högskolan i Borås, både på central- eller akademinivå, kan söka. I din ansökan till att bli nominerad av Högskolan i Borås ska du på cirka ett halv A4 beskriva varför du söker STINT Teaching Sabbatical, varför du är en lämplig kandidat och hur erfarenheten kommer att gynna högskolan. Kontakta din akademisamordnare för internationalisering (nedan) innan du påbörjar din ansökan till nomineringen för mer information. Akademisamordnarna hjälper även med svar på frågor om nomineringen samt tar emot ansökningar.

Deadline för din ansökan för nominering är den 31 augusti.

Kontaktpersoner:

För A1:
Jenny Balkow, universitetslektor
Telefonnummer: 033-435 4554
Mobilnummer: 0701-914819
E-post: jenny.balkow@hb.se

För A2:
Sepideh Olausson, universitetslektor
Telefonnummer: 033-435 4766
Mobilnummer: 0701-835356
E-post: sepideh.olausson@hb.se

Karin Högberg, universitetsadjunkt
Telefonnummer: 033-435 4743
Mobilnummer:
E-post: karin.hogberg@hb.se

För A3:
Veronica Trépagny, internationell koordinator
Telefonnummer: 033-435 4065
Mobilnummer: 0701-040761
E-post: veronica.trepagny@hb.se

Text: Jennie Olsson
Foto: Ulf Nilsson