Passion för en samling skor

Skor

”Ett par skor, eller några få, borde räcka till att tillfredsställa materiella behov som bekvämlighet och funktionalitet, men i dagens konsumentkultur är det inte ovanligt att hitta hela garderober fulla med skor”.

Så börjar Karin M Ekströms kapitel ”The Shoe Cabinet” som är med i ”Shoes: Pleasure & Pain” en bok för utställningen med samma namn som först hålls på Victoria and Albert Museum i London under 2015. Kapitlet handlar om en studie hon gjort utifrån intervjuer med sju skosamlare.

Intervjuerna är med fem kvinnor och två män från olika socioekonomisk bakgrund och med olika nationaliteter. Deras samlingar varierar från 46 till 1000 par skor (alla finns i deras hem) och från storlek 35 till 48. Och de spenderar från drygt 1000 kronor till nästan 40 000 kronor per år på sina samlingar.

Skor från golv till tak

Fenomenet att samla på skor är en vida spridd hobby som möjliggjordes av industrialiseringen. Först då kunde skor massproduceras. Historiskt sett har ofta vuxna samlare dominerats av ekonomiskt privilegierade och av män.

– Dock är skosamlande ofta associerat med kvinnor och tilltalar många människor med olika bakgrund.

Personerna i Karin M Ekströms studie förvarar skorna i garderober och walk-in-garderober och i rum bara för skor och i golv-till-tak-bokhyllor. En del har dem inslagna i papper i lådor medan andra har dem på hyllor för display. En av intervjupersonerna har fönstren öppna året runt så att inte skorna ska påverkas av fukt.

– En annan person vårdar sina skor varje dag och ser till att de är fina. Dessutom skulle hon aldrig ha på sig samma skor två dagar i rad, säger Karin M Ekström.

Samlingen har affektions- och upplevelsevärde

Den gemensamma nämnaren hos alla sju samlarna är att de delar ett nöje i att hitta och äga fina skor. De har också en bestämd uppfattning om vad deras samlingar ska och inte ska inkludera. Dock har de svårt att se sig själva som samlare.

– De beskriver sig hellre som skofanatiker än samlare.

En samling representerar olika typer av värden exempelvis sentimentala, ekonomiska, nostalgiska, historiska affektions- eller upplevelsevärden. Det kan också finnas ett värde i att visa upp skorna och ha dem för display i hyllor.

I Karins intervjuer understryker samlarna dock affektionsvärdet och upplevelsevärdet. Ett exempel på när skor kan ge värde genom upplevelsen beskrevs av en intervjuperson som ofta använde sin pappas krokodilloafers och svarta lackskor efter att han gått bort.

– Det är passionen för individuella objekt kombinerat med entusiasmen för objekten som grupp som karaktäriserar en skosamlare, säger Karin M Ekström.

Text: Anna Kjellsson
Bild ur boken ”Shoes: Pleasure & Pain”
Porträtt: Lars Ardarve