Tio procent av forskningsmedel om handel till Högskolan i Borås

Exteriör byggnaden Högskolan i Borås

– Glädjande för Högskolan i Borås är att vi har fått ungefär tio procent av de sammanlagda forskningsresurserna inom handelsområdet i Sverige under perioden, berättar Nicklas Salomonson, biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås.

För att få ett bättre grepp om handelsforskningens ställning i Sverige beslutade Handelns Utvecklingsråd att genomföra en kartläggning av handelsforskningen under de senaste fem åren. Kartläggningens syfte var att undersöka vilka som forskar, vilka som finansierar forskningen och vilken omfattning forskningen har. Nicklas Salomonson ger exempel på aktuell forskning inom området:

– Ett exempel på forskning inom området vid Högskolan i Borås är det pågående projektet ”Att jobba med jobbiga kunder”. I projektet har vi tilldelats drygt två miljoner kronor från Forte för att under tre års tid forska om anställdas arbetsmiljö inom handeln i Sverige.

Forskning med fokus på hållbar handel

Den totala summan av forskningen inom området handel i Sverige mellan 2010 till 2014 är 300 miljoner kronor. Under perioden har Högskolan i Borås bedrivit forskningsprojekt inom området för 20 miljoner kronor, dessutom har forskningsprogrammet Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) vid högskolan fått drygt sex miljoner kronor. Detta kan man jämföra med övriga högskolor i landet som tillsammans fick tio miljoner kronor att forska för inom handelsområdet.

– En bidragande faktor till finansieringen kan vara att högskolans forskningsprojekt ofta har en koppling till hållbarhet, både ur miljöhänseende men även som i projektet ”Att jobba med jobbiga kunder” ur ett socialt perspektiv, avslutar Nicklas Salomonson.

I rapporten kan man läsa att handeln i Sverige idag har cirka en halv miljon anställda och branschen utgör tio procent av Sveriges totala BNP. Utav Sveriges totala forskningsresurser är det enligt rapporten 0,5 procent som går till forskning inom handeln. Här hittar du hela Forskningsrapporten "Kartläggning av handelsforskning i Sverige 2010 - 2014" från Handelns Utvecklingsråd.

Läs mer om Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR).

Läs mer om Sustainable Consumption Research Group (SC Research Group)

Text: Jennie Olsson
Bilder: Suss Wilén och Henrik Bengtsson