Akademichefen har ordet

På många sätt har omorganisationen levt upp till sina förväntningar och en del farhågor har kommit på skam. Vi har en bit kvar, men samarbetet har ökat och vi håller på att utveckla våra utbildningar och vår forskning. Under läsåret har forskarutbildningarna utvärderats och vi har fått många värdefulla synpunkter från de externa bedömarna. Framför allt två kommentarer förtjänar att lyftas fram. Den ena är att de är imponerade av den fysiska miljö vi lyckats att utveckla och den andra är att vi har ett behov av att stärka forskarmiljöerna som är sammanhanget för forskarutbildningarna.

Det är ett arbete som vi egentligen redan har påbörjat och som vi kommer att intensifiera under hösten. Det innebär att vi behöver ta ut riktningen för forskarutbildning, ha en tydlig strategi och organisation för att det ska vara möjligt. Det här gäller egentligen all vår forsknings- och utbildningsverksamhet. Att titta på forskningens utveckling i samband med att vi diskuterar förbättringar för forskarutbildningen känns självklart, men vi behöver även se över vårt utbildningsutbud och se att det svarar upp mot omväldens behov.

Detta medför att hösten kommer att ägnas åt frågor om mål och strategier för verksamheten, men även hur vi ska stärka våra varumärken. Vi har i dag ett starkt varumärke i Textilhögskolan och det arbetet ska vi intensifiera till hösten. Vi har även andra varumärken såväl inom forskning som inom utbildning och den här kombinationen är viktig. Ingen nämnd och ingen glömd. Frågan är hur vi ska utveckla dessa varumärken. Är det genom centrumbildningar eller finns det andra vägar att gå?

Under hösten kommer vi även att arbeta med värdegrund och se vilka åtgärder vi behöver genomföra för att förbättra arbetsmiljön med fokus på Textilhögskolan. 

Läsåret har, genom att vi stått mitt i en omorganisation, inneburit påfrestningar för alla medarbetare. Ni har klarat denna prövning med glans. Mitt i all oklarhet och osäkerhet som finns i en omorganisation har ni fortsatt att utbilda studenter och genomfört forskningsstudier. För det lyfter jag på hatten. Ni var även med och såg till att våra studenter fick en avslutning som var precis så sommarbetonad som en avslutning ska vara och allt ljus lyste på studenterna och deras prestationer.

Tacka alla kollegor för er arbetsinsatser under året och ha en lugn och skön ledighet. 

Mikael Löfström