Hitta experten i sommar

Prästkragar

SOCIALA MEDIER OCH DESS KONSEKVENSER
Nasrine Olson, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap
Nasrine forskar om sociala medier ur ett kritiskt perspektiv med fokus på samhälleliga konsekvenser. Ämnen hon intresserar sig för inkluderar övervakning, asymmetriska maktstrukturer, den personliga integriteten och begreppet 'transparency'.
Telefon: 033-435 43 18 E-post: nasrine.olson@hb.se  

LÄSNING OCH LÄSVANOR – FÖRR OCH NU
Mats Dolatkhah, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap
Mats undervisar om läsning och läsvanor och han forskar om hur läsvanorna bland barn och unga har förändrats under 1900- och 2000-talen.
Tillgänglig fram till v.26
Telefon: 0736-53 28 36 E-post: mats.dolatkhah@hb.se

APPAR OCH ANDRA DIGITALA TJÄNSTER
Daniel Rudmark, doktorand i informatik
Numera kan företag och organisationer nå ut till sina kunder med information på mängder av olika sätt. Men de har inte alltid resurser för att själva utveckla digitala lösningar. Daniel forskar om öppna data, öppna API:er och tredjepartutveckling och har bland annat jobbat med Trafikverket med deras information om försenade tåg. Detta har gjort att information om tåg och dess punktlighet nu inte bara finns på Trafikverkets hemsida och stationsskyltar, utan i flertalet appar, på informationsskyltar i affärer i anslutning till tågstationer, i Sveriges Radios system samt på tidningars webbplatser.
Telefon: 0733-60 40 50 E-post: daniel.rudmark@hb.se

BIBLIOTEKARIENS YRKESROLL
Jenny Lindberg, universitetsadjunkt biblioteks-och informationsvetenskap
Jenny forskar om blivande och nyanställda bibliotekarier och hur de ser på sin yrkesroll. Bibliotekariens roll är bland annat att hjälpa andra att hitta information men hur förser bibliotekarien sig själv med kunskap? Och hur är det att komma ut i arbetslivet efter flera år på högskolan? Tillgänglig hela juni. Juli i mån om tid.
Telefon: 033-435 59 90, 0733-66 25 57 E-post: jenny.lindberg@hb.se

YRKESETIK PÅ LÄRARUTBILDNINGEN
Marita Cronqvist, doktor i pedagogiskt arbete
Marita har forskat om lärarutbildningen och hur blivande förskollärare och grundskollärare lär sig yrkesetik. Det handlar bland annat om brännande aktuella ämnen som hur lärare bemöter barn i problemsituationer, hur man skapar en atmosfär av glädje och ömsesidig respekt i skolan och hur yttre hinder som till exempel stora barngrupper påverkar lärarens bemötande.
Telefon: 0703-07 29 00 E-post: marita.cronqvist@hb.se

VÅRDANDE VIA WEBBEN
Karin Högberg, doktor i vårdvetenskap
Karin forskar om den potential för vårdande som finns i mötet mellan sjuksköterska och patient via webben. Vilka frågor kommer upp när man möts i skrift? 
Telefon: 0736-32 50 32 E-post: karin.hogberg@hb.se

SMÅ BARN MED CANCER
Laura Darcy,
doktor och universitetsadjunkt i vårdvetenskap
Laura forskar om små barn med cancer och hur små saker kan spela stor roll för en fungerande vardag.
Telefon: 0706-29 28 32 E-post: laura.darcy@hb.se

AMNING UR ETT EXISTENTIELLT PERSPEKTIV
Lina Palmér, doktor i vårdvetenskap
Lina forskar om amning och hur amningsberättelser kan hjälpa mammor att må bättre.
Telefon: 0703-66 96 53 E-post: lina.palmer@hb.se

BARNLÖSHET OCH ASSISTERAD BEFRUKTNING
Marianne Johansson, lektor i vårdvetenskap och barnmorska
Marianne har specialiserat sig på barnlängtan och livskvalitet i relation till ofrivillig barnlöshet. Kan också prata om assisterad befruktning.
Telefon: 0706-818889 E-post: marianne.johansson@hb.se
Tillgänglig 10-28 juli.

3D-SCANNING
Niina Hernandez, doktorand vid Textilhögskolan
Med laser och kameror kan kroppen scannas för att sedan studeras närmare i datorn. Varför vill vi göra detta? Kan man kanske prova kläder på personen i datorn och slippa svettas i provrummen?
Telefon: 033-435 4252 E-post: niina.hernandez@hb.se
Tillgänglig: v.28-29

EN HÅLLBAR OCH LOKAL TEXTILPRODUKTION
Jonas Larsson, lektor vid Textilhögskolan
Jonas forskar kring hur textilproduktionen kan flyttas tillbaka genom att ändra sättet vi konsumerar kläder. Om kunder får designa sina egna plagg med bättre kvalitet, sätter vi ett större värde i dem och konsumerar mindre? 
Telefon: 0708-29 44 46 E-post: jonas.larsson@hb.se
Tillgänglig: Fram till v. 30

MATERIALEXPERTEN
Mats Johansson, adjunkt vid Textilhögskolan
Mats är expert på textila material och hållbarhet. Hur klär man sig för att hålla sig sval eller varm? Hur ska man tvätta för att inte slita för mycket på sina plagg – eller miljön?
Telefon: 033-435 4166 E-post: mats.johansson@hb.se

AVFALLSFÖRBRÄNNING
Anita Pettersson, docent i resursåtervinning
Forskar om förbränning - hur man eldar upp saker så bra som möjligt för att göra så mycket el och värme som möjligt till våra hus. Hon jobbar också med att hitta bra sätt att återvinna avfall och varför det är viktigt att vi sorterar vårt skräp. Specialområden: Avfallshantering, återvinning av material, avfallsförbränning och askkemi.
Tillgänglig på mobilen hela sommaren. Kollar bara mejlen då och då under semestern 27/6-9/8.
Telefon: 070-7363182 E-post: anita.pettersson@hb.se

AVFALLSHANTERING OCH MOLEKYLER
Kim Bolton, professor i resursåtervinning

Forskar om sociala aspekter av avfallshantering – varför är avfallshantering viktigt? Hur kan vi bli bättre att ta hand om avfall? Kan vi bli bättre att sortera hemma? Är det viktigt att vi sortera bättre hemma?
Är också expert på molekylär förståelse av smarta textilier. Varför är vissa textilier smarta? Hur kan datormodellering ger oss en fördjupad förståelse för att förbättra smarta textilier?
Tillgänglig v.27, 28, 32, 33.
Telefon: 076-835 79 83 E-post: kim.bolton@hb.se

HANDELNS DIGITALISERING
Malin Sundström, lektor i ekonomi
Handelns digitalisering omfattar inte enbart en ökad e-handel. Även butikerna påverkas av digitaliseringen där kunder får använda digitala verktyg i form av mobila appar, interaktiva skärmar, scanners, etc. Den digitala köpresan har börjat och leder till ett förändrat köpbeteende som utmanar handeln och möjliggör för konsumenten att bli smartare och bättre kund. Malin Sundström pratar gärna om den nya digitala köpresan, hur den har förändrat köpbesluten som tas, hur den påverkar sättet vi handlar på, vad vi handlar och vilka krav kunderna ställer på handelsföretagen. 

Tillgänglig veckorna 28, 30 och 32
Telefon: 0732-30 59 34, E-postmalin.sundstrom@hb.se

 

Har du andra frågor, kontakta kommunikation@hb.se, så försöker vi hitta en expert åt dig.