FoU Sjuhärad Välfärds nyhetsbrev nr 2:2015

I det här numret beskrivs forskningsstudien kring Utvägs behandlingmetod vid våld i nära relationer. Fyra forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd har varit engagerade i projektet som bland annat visar att både offer och förövare vill ha stöd.

Läs också om metodstödsträffar inom PYC, Parenting Young Children, där handledarna använder sig av rollspel för att hjälpa föräldrar med intellektuella funktionshinder.

FoU Sjuhärad Välfärd bjuder dessutom in till utvärderingsverkstad, för personal inom Västra Götalandsregionen, kommunerna i Sjuhärad och Högskolan i Borås samt personer inom frivillig- och intresseorganisationer.

Kalendariet börjar fyllas på med intressanta seminarier att anmäla sig till under hösten. Bland annat ska forskningsprojektet kring inkontinens hos äldre presenteras den 1 oktober. Läs mer i nyhetsbrevet samt kalendariet på webben.

Läs och ladda ner nyhetsbrevet: www.fous.se/nyhetsbrev

Läs mer i FoUS:s kalendarium: www.fous.se/kalendarium