Att sätta studentens lärande i centrum

Student vid Högskolan i Borås

För ungefär tre år sedan ville Högskolan i Borås förtydliga hur man jobbar med att sätta studenten i centrum och vad det innebär för verksamheten – och för studenterna själva. I en tid då diskussionen om högre utbildning i Sverige genomsyrades av fokus på studenters anställningsbarhet, alltså vikten av att få jobb efter studierna, ville man på högskolan hellre prata om användningsbarhet.

– Vi ville röra oss bort från den diskussion som då rådde, för faktum är att studenterna lägger 3-4 år av sitt liv på högskolan och det händer mycket under den tiden. Att man ska få jobb efteråt är självklart viktigt men vi talade mer om utbildningarnas användningsbarhet. Det handlar om att komma in i ett sammanhang, att träffa folk och att utvecklas på flera plan, säger Martin Hellström.  

– Vår vision är att vi ska ha glada, motiverade studenter som med lust och nyfikenhet tar sig an sina utbildningar. De ska under sin tid på högskolan bli väl förberedda för livet och vi vill utöver en expertis även ge dem generiska kunskaper som innebär att de kan anpassa sig ute på en ständigt föränderlig arbetsmarknad, säger Martin Hellström, prorektor på Högskolan i Borås.

Utifrån frågeställningar som ”Vad är det som är viktigt för studenterna?” och ”Hur ser studenternas behov ut?” föddes en tioårsplan och ”Studentens lärande i centrum” sattes upp som ett av högskolans övergripande mål och finns beskrivet i dokumentet Mål och visioner.

Utbildningarna ska vara forskningsanknutna

En viktig del i arbetet är att se till att alla högskolans utbildningar är av bästa tänkbara kvalitet. Ett sätt att nå dit är att forskningsanknyta utbildningarna på alla nivåer. Det handlar dels om att lärarna ska använda sig av senaste forskningen i sin undervisning, dels om att studenterna själva aktivt kan delta i forskningen.

– Detta är väldigt viktigt, det är det som är skillnaden mellan en utbildning på universitet och högskola jämfört med till exempel en yrkesutbildning, säger Martin Hellström och fortsätter:  

– Att utbildningarna knyter an till forskningen gynnar också vårt mål att nå en 60/40-fördelning mellan utbildning och forskning. Genom att tidigt och tydligt visa våra studenter vad forskning går ut på kan de se det som en möjlig karriärväg. Vår vision om att nå universitetsstatus innebär en ökad akademisering och vetenskaplighet i verksamheten.


Artikelserie om Studentens lärande i centrum

Den här artikeln är en del av en artikelserie som på olika sätt handlar om hur Högskolan i Borås jobbar för att nå målet ”Studentens lärande i centrum”.

Läs mer om Högskolan i Borås mål och visioner.

Text: Ida Borenstein
Bild: Anna Sigge
Porträttbild: Ulf Nilsson