Forskar om ledarskapet hos James Bonds chef M

James Bond

Precis som musikstilen i Bondfilmerna har ändrat sig, från 70-talets funk och disco till 2000-talets techno och samplade musik, har även ledarskapet i Bond-filmerna förändrats under åren.

− Innehållet i film speglar i stor utsträckning vår verklighet annars skulle vi tappa intresset, säger Rolf Solli, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås och filmentusiast.

Han har tillsammans med kollegan Björn Rombach, professor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, studerat beteendet hos James Bonds chef M i tjugotalet filmer, från premiärfilmen 1962 och fram till år 2012. 

− Från början var M en grinig ämbetsman som mest satt på tjänsterummet och försökte ha kontroll över agenterna. På 2000-talet har M utvecklats till en rörlig chef som själv deltar i operationer. Till skillnad från tidigare visar M nu omtanke om sina agenter. M har också blivit alltmer teknikberoende för att övervaka uppdragen, berättar Rolf Solli.

Vill få studenter att reflektera kring ledarkap

Med hjälp av M och andra ledare i kända filmer, till exempel maffiabossen i Gudfadern och mellanchefen i Beckfilmerna, vill han få sina studenter på högskolan att reflektera kring ledarskap. Det kan handla om att diskutera ledarens retorik, beslutsfattande, förmåga att motivera eller sättet att föra fram budskap.

− Det finns fördelar med att använda fiktiva ledare på film. Vi kan till exempel analysera samma filmsekvens gång på gång utan att chefens beteende ändrar sig.

Namn: Rolf Solli
Ålder:
62 år
Yrke: Professor i företagsekonomi med inriktning på styrning, organisering och ledning vid Högskolan i Borås
Favoritfilm:
Forrest Gump. ”Den filmen gör mig alltid glad. Det är härligt att se hur huvudpersonen lyckas i livet, trots sina begränsningar.”

Men det är inte alltid som Bonds chef lyckas styra sin egensinnige agent att utföra det som sagts.

− Studenterna kan lära av karaktärernas tillkortakommanden. Ledare på film, precis som chefer i verkligheten, gör ofta något helt annat än vad som beskrivs i ledarskapsteorier. De agerar inte så rationellt utan styrs exempelvis av den egna viljan.

Sedan slutet av 90-talet har Rolf Solli använt sig av filmhjältar för att undersöka beteenden i yrkeslivet. Det började med att han använde Star Wars-filmerna som hjälp för att förutsäga hur ekonomrollen skulle kunna se ut i framtiden. Och sedan har det bara fortsatt. Filmer som Matrix, Life of Brian, Bron över floden Kwai, Bröderna Mozart, Elizabeth och Nixon har analyserats utifrån ledarskap. Under våren 2016 kommer en ny publikation som handlar om att leda hemliga agenter med utgångspunkt från Bond-filmerna. Den har han skrivit tillsammans med Björn Rombach och ska ingå som ett kapitel i antologin ” The extreme leadership”.

Vilken ledare på film skulle Rolf Solli själv vilja lyfta fram som en framgångsrik förebild?

− Om jag ska välja så blir det drottning Elizabeth som kämpar för sin tron i filmen Elizabeth. Hon visar hur hon växer som ledare, mycket på grund av att hon skaffat sig bra medarbetare och organiserat sin förvaltning på ett effektivt sätt. Resultatet blir ett imperium som varar i flera hundra år. Det är större än vad det multinationella bolaget Microsoft har lyckats med.

Rolf Solli ägnar även mycket fritid till att se på film. Garaget är ombyggt till en hemmabio. Han ser åtskilliga filmer i veckan, men erkänner att han kan ha svårt att koppla av när han ser en film.

− Det finns hela tiden någon hjärncell som är igång och får idéer om hur jag kan använda ledaren. 

För mer information

Kontakta Rolf Solli, professor i företagsekonomi

Text: Kristina Karlberg
Foto: Ulf Nilsson