Boråsstudenter flitiga med att starta företag via Drivhuset

Staffan Lööf och Anna Johansson ben Salem.

Högskolan och Drivhuset i Borås arbetar aktivt tillsammans för att stimulera studenters entreprenörskap. Anna Johansson ben Salem, VD för Drivhuset Borås, och Staffan Lööf, dess ordförande, berättar hur samarbetet fungerar:

– Drivhuset jobbar både brett och smalt. Den smala verksamheten handlar om att starta företag, den breda handlar om att ge mer ”impact” för ett entreprenörstänkande. Vi strävar efter att nå fler studenter än de som vill starta företag. Vi jobbar med entreprenöriellt lärande och utvecklande av studenternas entreprenöriella kompetenser. Dessa kompetenser kan användas framgångsrikt både om man är anställd eller om man är företagare, förklarar Anna Johansson ben Salem.

Drivhuset i Borås
Drivhuset vänder sig till studenter inom alla områden, t.ex. vård och välfärd, ekonomi, textil och teknik, men även till pedagoger. Hittills under 2015 har 137 studenter fått vägledning kring affärsidéer, vilket har resulterat i 37 nya företag.
Läs mer om Drivhuset

– Genom att lära ut entreprenörskap vill vi hjälpa studenterna att utvecklas inför morgondagens företag och arbetsmarknad. Det handlar om att utveckla ett entreprenöriellt sätt att tänka hos studenterna och inte enbart om att de ska lära sig hårdfakta om hur man startar ett företag. Vi vet inte hur näringsliv och arbetsmarknad ser ut om tio år, så det handlar om att förbereda dem inför vad som kan bli framöver.

Drivhuset erbjuder idag studenterna vägledning och Loopa-kurser där de får möjlighet att testa sina idéer mot en tilltänkt marknad eller målgrupp. Allt sker kostnadsfritt för studenterna. Men samarbete sker även inom högskolans väggar då Drivhuset går in i vissa utbildningar och föreläser om entreprenörskap.

– Vi har bland annat varit inne på en del kurser där t.ex. projektledning varit ett inslag. Många studenter tänker först att entreprenörskap bara handlar om att utveckla företag, men målet för oss är att visa på bredden av entreprenörskap. Entreprenörskap handlar om att hitta lösningar, att finna andra sätt, att se och tänka utanför boxen, säger Anna Johansson ben Salem.

Workshops för studenter på lärar- och vårdutbildningar

Drivhuset jobbar bland annat med lärarutbildningen, då man har workshops i entreprenöriellt lärande för lärarstudenter. Studenterna fick utveckla sina pedagogiska metoder. Man har haft workshops för studenter på Textilhögskolan inom produktutveckling, då studenterna har fått träna på att kort och koncist sälja in sina idéer. För studenter inom vårdområdet har man haft workshops i hur man kan utveckla arbetsmetoder och hur man kan jobba för ökad nytta och värde för patienter.

I oktober anordnade Drivhuset inspirationsdagen ”Day of Entrepreneurship” som besöktes av 150 studenter och i somras genomförde man ett sommarprojekt tillsammans med Borås stad där studenterna som deltog fick gå Loopa-kursen och fick pröva på att driva företag.

– Unikt för Drivhuset är att man aldrig bedömer några affärsidéer. Studenterna får istället möjlighet att via Drivhuset testa sina idéer mot en tänkt marknad och får på så vis veta om affärsidén håller att gå vidare med eller om den behöver justeras, förklarar Staffan Lööf.

Projekt kring samhällsutmaningar

Nya samarbetsprojekt är på gång. Närmast arbetar Drivhuset i Borås fram ett helt nytt projekt – ”Social Impact Lab” – med målet att köra igång under 2016.

– Tanken är att intresserade studenter ska gå en Loopa-kurs med målet att lösa vissa samhällsutmaningar. Det vi diskuterar närmast är projekt kring den kommande flyktingströmmen. Här kommer Loopa-konceptet att användas på ett helt nytt sätt. Utmaningarna kan exempelvis handla om hur flyktingarna kan lära sig svenska språket snabbare, hur man validerar kunskaper eller hur man kommer in i samhället. För studenterna vid högskolan handlar det i hög grad om att tillämpa sina kunskaper oavsett vilken studieinriktning de har valt, säger Staffan Lööf.

Diskussioner först just nu med tilltänkta samarbetsparters. Drivhuset och högskolan ser gärna ett samarbete med exempelvis Borås stad, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.

Lyckosam samling av kompetenser

Placeringen av Drivhuset på Textile Fashion Center stärker banden till högskolan. Bildandet av Science Park Borås gör förutsättningarna för starkt samarbete än mer gynnsamt menar Staffan Lööf:

– Nu samlas kompetenser inom innovation, nyttiggörande och entreprenörskap på en och samma plats. Här kommer folk med likande behov och frågeställningar att röra sig. Det ger möjlighet till större utväxling av resurser och kompetenser. Drivhuset är den del i Science Park Borås som kommer att ha fokus på studenterna vid Högskolan i Borås, säger han.

Alumner från Högskolan i Borås placerar sig på sjätte plats bland de högskolor som genererar flest alumniföretag i sitt närområde. Detta enligt en forskningsartikel, "Företagande bland universitetsanställda eller studenter - vad är viktigast", av Professor Karl Wennberg, som publicerats i tidskriften Management of Innovation and Technology.

Läs forskningsartikeln i Management of Innovation and Technology Nr 1 Mars 2015 (pdf).

Text och foto: Solveig Klug