Driftavbrott och stängt bibliotek 13-15 november

Helgen den 13-15 november kommer ett stort arbete avseende högskolans nät att genomföras. Arbetet påbörjas fredagen den 13 november kl. 16:00.

Centrala komponenter som dirigerar trafiken inuti nätverket kommer att bytas ut vilket innebär att det under vissa tider inte finnas någon nätåtkomst alls, varken via lokala servrar eller externt. Detta påverkar samtliga system.

Biblioteket stänger kl. 16:00 på fredagen (istället för 18:00) och är stängt på lördag och söndag och öppnar igen måndagen den 16 november kl. 08:00.