Driftavbrott och stängt bibliotek 13-15 november

Helgen den 13-15 november kommer ett stort arbete avseende högskolans nät att genomföras. Arbetet påbörjas fredagen den 13 november kl. 16:00.

Centrala komponenter som dirigerar trafiken inuti nätverket kommer att bytas ut vilket innebär att det under vissa tider inte finnas någon nätåtkomst alls, varken via lokala- eller externa servrar. Detta påverkar samtliga system som exempelvis, e-post, PingPong, Box, Eduroam, fillagring och telefoni m.fl. Har du en MEX-ansluten telefon bör du koppla ur MEX-tjänsten.

Samtidigt som driftavbrottet, den 13-15 november, håller även högskolans bibliotek stängt. Biblioteket stänger kl. 16:00 fredag den 13 november (istället för kl. 18:00) och öppnar igen måndag 16 november.

Se bibliotekets öppettider.

Text: Ida Borenstein