E-postrekommendationer för en bättre arbetsmiljö

Bild på en dator

När är det okej att skicka e-postmeddelanden och när ska vi lägga kopia till personer? Kan vi kräva svar samma dag och hur ska vi använda akademins och sektionens e-postlistor? Detta är exempel på frågor som besvaras i e-postrekommendationerna som är framtagna av akademins kommunikatör i samråd med akademins ledningsråd.

Artikelserie. Det här är första delen i en artikelserie om fyra delar på temat internkommunikation. I nästa nummer av Kopplingen presenteras del två som fokuserar på arbetet med A3:s anställdwebb. 

Utifrån enkätsvaren gällande internkommunikation våren 2015 framgick det att flera medarbetare upplevde e-post som stressande, tidskrävande och inkräktande på fritiden. Därför är förhoppningen att vi alla vill sträva efter en respektfull e-postkultur där vi värnar om varandra – att följa e-postrekommendationerna är en del i det.

Rekommendationerna, som gäller inom A3, kommer att diskuteras på sektionsmöten efter årsskiftet för möjlighet till frågor och vidare reflektioner. Har du funderingar redan nu? Välkommen att höra av dig till Rebecca Lindholm, akademikommunikatör

Läs e-postrekommendationerna för A3.

Text: Rebecca Lindholm
Bild: Colourbox