Forskare reder ut frågorna inför klimatmötet COP21

Mohammad Taherzadeh är professor i bioprocessteknik och ansvarig för högskolans forskning inom resursåtervinning.

Varför är det här ett så viktigt klimatmöte?

– Alla vet att vi idag producerar mer koldioxid än vad jorden kan absorbera. Koldioxidnivån är idag på rekordnivån 400 ppm (milliliter per m3 luft), jämfört med att den varit 200-300 ppm i flera hundra tusen år. Om man tittar på växthusgaserna som bidrar till den globala uppvärmningen så står koldioxid för 76 procent och metan för cirka 16 procent. Dessa gaser produceras till största del av energikällor som exempelvis bilar som använder fossila bränslen, risodlingar, jordbruk såsom ko-uppfödning och avfallshantering som till exempel deponier. Det är utsläppen av just koldioxid och metangas som vi jobbar mest med att minska genom vår forskning inom resursåtervinning här på högskolan.

Vad är den viktigaste frågan på mötet utifrån ditt perspektiv?

– Vår forskning inom resursåtervinning handlar om hur vi kan minska utsläpp av gaserna koldioxid och metan. Statistiken visar att cirka 83 procent av växthusgaserna kommer från energikällor, så vi behöver satsa mer på att hitta alternativa energikällor och effektvisera till exempel våra bilar. Effekten av klimatförändringar är orkaner, torka och översvämningar som kostar samhället många miljarder. Man kan spara mycket genom att satsa på forskning som kan leda till att minska dessa effekter. Därför är den viktigaste frågan hur vi ska kunna minska utsläppen.

Fakta
Den 30 november till 11 december samlas världens ledare i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. FN:s klimatförhandlingar sker inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. Konventionen antogs vid ett miljötoppmöte i Rio 1992 och har för närvarande 196 parter. Varje år träffas de länder som undertecknat konventionen för vidare förhandlingar (Conference of the parties, COP). Läs mer om Sveriges regerings strategi inför mötet
Läs mer om COP21

Vad är viktigast att de kommer fram till på mötet?

– Man behöver enas globalt om ett instrument för att värna om miljön, som till exempel Kyoto-protokollet som vi hade tidigare. Det behövs sättas ett tak på utsläppen och det är viktigt att ha alla länder med på banan, åtminstone de länder med största utsläpp som till exempel Kina och USA.

Hur påverkar besluten oss på Högskolan i Borås?

– De har ingen direkt påverkan på oss. Men, det kan påverka forskningsanslagen inom de här ämnena och även de företag som vi samarbetar med vid kommersialisering av forskningsresultat. Ett exempel är utveckling av tygreaktorer för biogas i u-länder. Det är projekt som kan accelereras eller bromsas utifrån vad som beslutas på klimatmötet, och det kan påverka oss på så sätt att vi får fler eller färre forsknings- och utvecklingsuppdrag.

Läs mer

Läs mer om högskolans forskning inom resursåtervinning

Läs alla högskolans forskningsnyheter

Text: Ida Borenstein
Foto: Lars Ardarve