Gränsöverskridande samarbeten lokalt och globalt

– Det här är ett sätt att mötas över ämnesgränserna inom akademin och för att göra det tar vi hjälp av våra kritiska vänner i Australien och vid Göteborgs universitet. Det är otroligt värdefullt att synliggöra vår forskning för varandra, vilket är en del av uppdraget för sektionen för pedagogisk utveckling och forskning. Det ger oss nya perspektiv, säger Lill Langelotz, forskare inom pedagogik och sektionschef vid ovan nämnda sektion.

Praktikteorier rör sambanden och samspelet mellan individ, kollektiv och de strukturer och system som formar och formas av den värld vi lever i. Teorierna används av forskare inom olika discipliner som exempelvis pedagogik och biblioteks- och informationsvetenskap. För att synliggöra synergieffekter och därmed samarbetsmöjligheter träffades ett 30-tal forskare, varav ungefär hälften ingår i nätverket Pedagogy, Education and Praxis (PEP), på Högskolan i Borås för att fördjupa sig i teorin.

Långväga gäster

– Vi har rest långt för att komma hit och träffa framstående forskare som använder sig av praktikteorier.  Vi uppskattar de intellektuella diskussionerna, de har ett djup som man inte hittar överallt och som får oss att tänka ett varv extra, säger Peter Grootenboer, biträdande professor på Griffith University i Australien.

Under dagen hölls seminarium och föreläsningar som speglade olika perspektiv och ingångar för att studera sociala praktiker. En av skaparna av teorin om praktikarkitekturer, australiensaren Stephen Kemmis, deltog i ett panelsamtal via Skype som kretsade kring en kommande bok: Exploring educational and professional practice through the lens of pratice architectures. Panelen och flera av deltagarna på symposiet bidrar till boken med olika kapitel.

Stephen är en världskänd forskare inom området och hans deltagande är fantastiskt inspirerande. Hela dagen har varit suverän och nu hoppas jag att vi ska kunna inleda nya samarbeten, både över ämnesgränserna här i Borås men också internationellt, avslutar Lill Langelotz som har arrangerat symposiet tillsammans med Annemaree Lloyd, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, och Helena Francke, forskningssamordnare vid A3.

Text och bild: Rebecca Lindholm