Högskolan i Borås på Kunskap & Framtid

Hur är det på mässan?

– Mässan har hittills varit bra. Vi är nöjda med vår monter, som är något mindre än tidigare år men fortfarande sticker ut bra. Under torsdagen hade vi mycket besökare och många bra samtal. Våra studentambassadörer gör ett jättebra jobb med att representera högskolan och sina respektive utbildningsområden.

Vilka program intresserar unga sig för?

– Mässbesökarna frågar om alla våra olika utbildningsområden, och det är jättekul att vi har en bra bredd på de olika utbildningsområden som våra studentambassadörer representerar.

Vad tycker du om mässan?

– Det kommer besökare från många olika håll, inte bara från området allra närmast Göteborg. På så sätt når vi ut till många studieintresserade samtidigt. Den här typen av mässa sätter oss också i ett tydligt sammanhang tillsammans med andra lärosäten, vilket är väldigt positivt, då många av de som kommer till mässan inte har bestämt sig för var de vill läsa någonstans eller ens vad för typ av utbildning som kan vara intressant. Möten på en mässa är ett tillfälle att väcka intresse och tankar på vidare utbildning hos många som inte är helt på det klara med vart de vill i livet. Givetvis får vi också besökare i montern som redan vet vad de vill och kanske till och med att de vill till oss i Borås. Då kan det vara skönt att få träffa oss på mässan, prata med våra studenter och stärka sin bild av Högskolan i Borås som ett intressant lärosäte.

Text och foto: Catrine Blad