Imponerande bredd på Bibliotekshögskolans forskning

Wordle som visar nykelorden i undersökningen

Det handlar om ett Marie Sklodowska-Curie Actions ITN-projekt, inom ramen för Horizon 2020. Bibliotekshögskolan, vid Högskolan i Borås, siktar tillsammans med sju europeiska samarbetspartners på att få medel beviljade under rubriken Information Governance and Data Work.

 – Hur påverkas vi av att stora datamängder samlas in om oss? Vad händer när informationen används på fel sätt? Den tekniska utvecklingen har gått otroligt snabbt medan forskningen om etiska, legala och hållbara apsekter inte kommit lika långt, det är det doktoranderna ska undersöka, säger Nasrine Olson, forskare på Bibliotekshögskolan.

Insamling av kompetenser

Inför EU-ansökan hörde Nasrine Olson av sig till sina kollegor för att kartlägga de kompetenser som finns på Bibliotekshögskolan. På bara några dagar fick hon in cirka 150 nyckelord som ger en bra bild av den forskning och utbildning som bedrivs – och fler lär det bli. 

– Jag blev inte förvånad, men det är slående att se det svart på vitt. Jag måste ändå säga att jag blev imponerad av den breda kompetensen som finns hos mina kollagor!  Det är nyttigt både för oss själva och inför externa samarbetspartners och finansiärer att lyfta upp våra styrkor, säger hon.

Ansökan till EU-projektet skickas in den 12 januari 2016.

Se alla nyckelorden samlade (länk till PDF).

 

Ett axplock av Bibliotekshögskolans forskning

Informationspraktiker

Hur utvecklas barns och ungas informationskompetenser? Hur förändras läsning och läsvanor inom olika grupper över tid? Hur används sociala medier för att hantera information och kommunikation på arbetsplatser?  
Forskningen fokuserar på individers och gruppers interaktion med information och dokument. Det innefattar bland annat informationssökning, informationsanvändning, läsning och strategisk informationshantering inom exempelvis organisationer/företag, utbildning, forskning och fritid.

Digitala resurser och tjänster inom kultur- och informationsområdet

Vad innebär det att mäta vilken forskning som är framgångsrik? Hur kan vi bygga bättre verktyg för att söka information? Vilka effekter får e-boken för författande, publicering, distribution och användning i Sverige? 
Forskning inom Digitala resurser och tjänster inom kultur- och informa­tionsområdet söker lösningar på problem och besvarar frågor kring att pro­ducera, organisera, distribuera, tillgängliggöra och bevara digitala resurser och tjänster inom flera skilda områden.

Bibliotek, kultur och samhälle

Vilken roll spelar folkbiblioteken i dagens samhälle? Hur ser kulturpolitikens förändringsprocesser ut? Vad resulterar kulturförmedling med medborgarnas delaktighet i centrum i?
Forskningen berör exempelvis frågor om folkbibliotekets olika roller: som utvecklingsgenerator, offentlig arena, kulturinstitution och informationscentrum. Forskningen handlar också om hur tekniska innova­tioner påverkar biblioteken och biblioteksprofessionen.

Social Media Studies

Hur förändrar Twitter det politiska landskapet och vad kan skräddarsydd internetannonsering få för konsekvenser?
Forskare inom Social Media Studies (SMS) granskar hur sociala medier förändrar produktion, konsumtion, sökning, delning och användning av information. Människors förändrade informationsvanor har en betydande effekt på grundläggande samhällsnormer och forskningen sätter fingret på de sociala mediernas roll i sammanhanget.

Läs mer om Bibliotekshögskolans forskning här

Text: Rebecca Lindholm
Bild: Gustaf Nelhans