Invigning av Science Park Borås – en samlad arena för innovation

Textile Fashion Center

– Science Park Borås knyter ihop de olika delar som finns i det så kallade innovationssystemet. Vi gör det med grund i den utbildning och forskning som bedrivs vid Högskolan i Borås och den forskning som bedrivs på SP. En science park skapar en starkare grund att stå på för vår samverkan med andra aktörer, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

Fakta Science park
En science park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Andra exempel på science parks i Västra Götalandsregionen finns i Göteborg (Lindholmen, Johanneberg och Sahlgrenska), Skövde (Gothia Science Park) samt Trollhättan (Innovatum).

Högskolan i Borås är huvudman i Science Park Borås och intressenter är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Sjuhärads kommuner och näringsliv. Chef för Science Park Borås är Erik Bresky:

– En science park har som uppgift att skapa konstellationer för att lösa olika samhällsutmaningar. För oss i Borås kan det till exempel handla om utmaningar inom vården eller inom resursåtervinning. Vår roll är att knyta ihop innovationssystemet med forskare, projektledare, underleverantörer och användare till stödstrukturer som inkubator och affärsutvecklare, säger han.

Science Park Borås ska bidra till att genomföra Västra Götalandsregionens vision om det goda livet och en klimatneutral region. Målsättningen är att attrahera forsknings- och utvecklingsprojekt till Boråsregionen.

– Jag är övertygad om att satsningen på en science park bidrar till att öka innovationseffektivitet och värdeskapande. Det kommer att gynna Borås Stad, kringliggande kommuner och näringslivet. Men även Västra Götalandsregionen, Högskolan i Borås, SP och andra kompetensmiljöer. Vi på SP är jätteglada över att få vara med och sätta fart på utvecklingen, säger John Rune Nielsen, vice vd på SP och ordförande för Science Park Borås styrgrupp.

Vice ordförande i styrgruppen är Svante Stomberg, kommunchef Borås Stad.

Läs mer om Science Park Borås.

Text: Ida Borenstein