Lotta har ordet

I fredags hade akademin professorsmöte och vi diskuterades vad vi inom akademin skulle kunna göra för att vara behjälpliga i situationen.  Många av de människor som nu flyr till Sverige har stor vårdkompetens och utbildning från sina hemländer och vilket på olika sätt kan vara en tillgång för oss och Sverige! I professorsgruppen diskuterade vi att ett sätt att hjälpa till är att erbjuda validering och kompletterande utbildningar för att på så sätt kunna tillvarata kompetens och underlätta för människor att börja sina liv i Sverige.

I dagarna har vi också fått en förfrågan från Socialstyrelsen om vi kan hjälpa till med att testa, validera och utbilda vårdpersonal från utomeuropeiska länder. Detta arbetar Eva-Lotta Andersson och Ingela Höglund för fullt med!

Vi har tidigare på ”gamla” VHB genomfört liknande utbildningar och har därmed erfarenhet av såväl validering som kompletterande utbildningar. Dessutom finns också sådan erfarenhet på övriga högskolan.

Akademins tankar, intentioner och förslag planeras att problematiseras och diskuteras i en debattartikel. Innehållet i debattartikeln ska arbetas fram under de närmsta veckorna och här är synpunkter och tankar från alla som arbetar på akademin viktiga och värdefulla!

Hur ser du på ovanstående? Vilka möjligheter? Vilka utmaningar? osv

Det är viktigt att vi gemensamt tar oss an såväl möjligheter som utmaningar då detta på olika sätt kommer att beröra och påverka oss alla. Det är också viktigt att vi agerar skyndsamt eftersom, som ni alla vet, tusentals människor dagligen söker sin tillflykt till vårt land. Jag är medveten om att alla på akademin är fullt belastade och jag vill understryka att resurser kommer att tillföras om det blir aktuellt för akademin att genomföra ovanstående.

I länken nedan finns lite information om hur regeringen tänker i frågan(Debattartikel i Dagens medicin av Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister och Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning).

Hälsningar Lotta

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/11/nu-tar-vi-ett-samlat-grepp-om-kompetensforsorjningen/