Management i fokus för SIIRs nya forskare

Porträttbild på Sara Hjelm Lidholm, hon står med armarna i kors

– Min förhoppning är att kunna bidra med andra perspektiv och den kunskap jag har till forskargruppen. Forskningen inom SIIR är uppbyggd på individernas egna initiativ. Ser man ett område som är intressant och vill studera det vidare letar man upp andra med kompletterande kunskaper inom gruppen att samarbeta med. En av styrkorna med SIIR är att det är tvärvetenskapligt. Företagen får en större bredd i kunskap med informatik, management, ekonomi och marknadsföring tillsammans.

Fokus på management och e-handel

Saras perspektiv är management, särskilt hur synen på organisationer ändras i och med e-handeln. Hennes avhandling ”Omskapande processer – När Internet kom till postorderföretaget” handlar om hur e-handeln påverkat ett specifikt postorderföretag.

– Det som intresserar mig inom management är vad människor gör. Kunderna kan idag själva till exempel lägga ut information och videos om produkter på nätet och berätta om de är nöjda eller inte. Det gör att organisationer och företag måste arbeta på ett annat sätt. De måste arbeta aktivt med mediebevakning och bevaka sociala medier.

Intresset för handel och konsumenternas beteende växte under flera år när Sara arbetade på olika museer längs med västkusten. Som kulturvetare med utbildning inom historia och konstvetenskap såg hon att konsumtion och handel fick en allt större betydelse också inom kulturområdet, och var nyfiken på hur det hela hängde ihop.

– Konsumtion och handel existerar även inom denna värld, där museishoppar och caféer i verksamheten blivit viktiga delar av upplevelsen. Museishoppen är ett exempel som är extra intressant därför att besökaren förväntar sig en högre kvalité på de produkter som finns där än i en vanlig souvenirbutik.

Vill forska i samarbete med företag

För att förstå mer valde hon att läsa vidare till dataekonom på Högskolan i Borås, vilket fortsatte med en forskarutbildning inriktat mot e-handel och management. Idag är Sara den senaste forskaren att ansluta till SIIR.– Tanken med e-handel var från början att det skulle vara billigt – men idag ser vi att det inte riktigt är så. En e-handelskonsument är krävande och vill se nya saker på webbplatsen hela tiden. Relationen till kunderna blir också stark när kunderna kan vara med och påverka. Organisationer behöver ny kunskap för att kunna hantera det.

– Med min forskning vill jag komma ut till företag som samarbetar med SIIR och forska kring konsumenternas roll och beteenden, och hur det påverkar organisationerna och deras arbetssätt.

Om SIIR

Swedish Institute for Innovative Retailing, SIIR, involverar forskare och forskargrupper från ett flertal forskningsområden vid Högskolan i Borås som data science, marknadsföring, textilt management, IT och service management där den gemensamma nämnaren för forskarna är intresset för handelsfältet.

Text och bild: Jennie Olsson