Medarbetaren: Rikard Lindgren

Vad innebär ditt jobb?
– Jag jobbar halvtid på högskolan och mycket av min tid går åt till att handleda doktorander. Av mina fyra doktorander kommer två, om inte tre av dem, att disputera under 2016. Det känns kul! Sedan forskar jag också om digital innovation, digitala infrastrukturer och standards för integration av olika teknologier inom exempelvis organisationer. Under hösten reviderar jag tre artiklar som jag hoppas få publicerade i MIS Quarterly som är den mest betydelsefulla tidskriften inom Information Systems.  

Finns det något du skulle vilja säga till dina kollegor på akademin?
– Digitaliseringen har en sådan radikal inverkan på det sätt vi lever våra liv – det är en fundamental förändringsaspekt och vi har bara sett början! Det finns redan nu initiativ över disciplinerna där teknologisk forskning är i fokus. Det finns även IT-relaterade spörsmål i andra discipliner som vi forskare inom informatik skulle kunna hjälpa till med. Sådana initiativ uppmuntrar jag och jag vill gärna själv vara en del av dessa.

Om du var tvungen att välja mellan att ha väldigt långa armar eller väldigt långa ben, vad skulle du välja då?
– Eftersom jag har flera olika teknologiska prylar jag ska hålla koll på skulle jag nog välja långa armar. Men allra helst långa fingrar!

 

Vill du veta mer om Rikard Lindgrens forskning? Kolla in hans forskarprofil här.

Text: Rebecca Lindholm 
Foto: Privat