Nöjda deltagare i PYC föräldrautbildning

– PYC-utbildningen gör att många föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar blir säkrare i sin föräldraroll. De upplever bland annat att de får en ökad förmåga att tillgodose barnets behov, säger Mikaela Starke, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

PYC står för Parenting Young Children och är ett hembaserat program som kommer från Australien och har utvecklats i en svensk version. PYC uttalas ”pyck” och föräldrar och handledare som träffas under utbildningen brukar säga att de ”pyckar”.

PYC har prövats och utvecklas till svenska förhållanden i samarbete mellan Parenting Research Centre Melbourne, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, FoU Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst/GR, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Linköping och FoU-stöd Regionförbundet Uppsala.

Från och med 2015 drivs det svenska utvecklings- och utbildningsarbetet av PYC av ett konsortium där FoU Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst/GR, FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Linköping och FoU-stöd Regionförbundet Uppsala ingår.

Ifrågasatt föräldraskap

Vid seminariet på FoU Sjuhärad Välfärd i oktober presenterade Mikaela Starke forskningsresultat som, även om de baserades på intervjuer i en ganska liten studie, alltså visar att mammor och pappor tycker att de har god nytta av PYC-utbildningen.

– Det är vanligt att föräldrar i målgruppen känner sig väldigt ifrågasatta i sitt föräldraskap. Att bli ifrågasatt gör att en del reagerar med att vilja visa sitt oberoende, vilket omgivningen ofta kan tolka som samarbetsproblem, säger Mikaela Starke.

Lisa och sonen fick en ny chans

I PYC-utbildningen tas föräldrarna på allvar och tillsammans med handledarna har de möjlighet att lära sig vad de behöver. vilket stärker självförtroendet.

Det finns flera exempel på att PYC gjort att föräldrar har vuxit in i sin roll, och att barn som sannolikt hade kunnat bli familjehemsplacerade inte har behövt bli det. Det berättar Marie Gilbert, som är familjebehandlare på Familjestödsteamet i Göteborgs Stad. Under en längre tid hade hon en PYC-utbildning med föräldern Lisa som hade sonen Felix.

– Förskolan hade slagit larm om Felix. Bland annat var han smutsig, åt mat direkt från golvet och kunde inte prata trots att han var 2,5 år.

PYC-utbildningar sker alltid hemma hos föräldern. Tillsammans med Marie Gilbert bestämde Lisa vad hon ville bli bättre på som mamma.

– Hon ville bland annat stödja Felix så att han skulle börja prata. Ett sätt att ge stöd var att hon började sätta ord på det som han gjorde, till exempel när han lekte.

Viktigt att sätta mål i PYC-arbetet

Docent Mikaela Starke har undersökt implementeringen av målformuläret i PYC, bland annat för att se hur användbart det är och om det används som det var tänkt. En sak som framkom var att föräldrarna ofta hade satt mer övergripande mål för PYC-arbetet, medan familjebehandlarna hade formulerat mål som var mer specifika.

– Många familjebehandlare tyckte att det var svårt att fylla i formuläret, de tyckte inte att det var det användbara verktyg som behövdes. Formuläret användes för lite, vilket leder fram till frågan om vi kanske behöver ändra och formulera om det, säger Mikaela Starke.

Familjebehandlaren Marie Gilbert säger att mål fyller flera viktiga funktioner i PYC-arbetet.

– Om föräldern inte skulle nå det uppsatta målet får jag gå till mig själv och fundera över om jag kunde ha gjort på något annat sätt för att begripliggöra det vi skulle göra. Där har jag ett stort ansvar.

Arbetet med att sätta mål är också betydelsefullt på andra sätt.

– Ja, när föräldern har nått ett mål firar vi det, även om det kanske blir med små medel som en liten flaska badskum till barnet eller en Pixi-bok. För många föräldrar blir firandet en sporre som peppar dem att sätta nya mål.

Text och foto: Anna Vörös

Läs mer om PYC här.