Ny biträdande akademichef

Inrättandet av biträdande akademichef innebär att internationaliseringsarbetet får mer uppmärksamhet inom akademin, vilket är viktigt eftersom det är en av akademins strategier för att utveckla utbildning och forskning. Uppdraget som biträdande akademichef innebär en befogenhet att fatta beslut.

 – Eftersom internationalisering är en viktig del i det strategiska arbetet på universitet och högskolor i Sverige kommer jag i min roll kunna föra upp de här frågorna i akademins ledningsråd. Det är viktigt att internationalisering sker samordnat, koordinerat och med kvalitet som främsta ledstjärna, säger Jenny Balkow.

Jenny Balkow har sedan omorganisationen varit samordnare för internationalisering men uppdraget som biträdande akademichef innebär att hon nu får ett större handlingsutrymme i internationaliseringsfrågor. 

– Eftersom den mesta internationalisering som sker på högskolan sker på A1 är det strategiskt viktigt att fortsätta utveckla arbetet. Vi är en stor akademi och det kräver att fler personer har beslutsutrymme, även om det sker i samråd med mig, säger Mikael Löfström, akademichef.

Även Bill Andersson är biträdande akademichef och arbetar främst med personalfrågor och tjänsteplanering. Ställföreträdande akademichef är Tina Carlson Ingdahl vilket innebär att hon är akademichef om Mikael Löfström till exempel är bortrest. 

Text: Therese Rosenblad
Foto: Suss Wilén