Ombyggda labb ger bättre arbetsmiljö

I utrymmena finns både undervisnings- och forskningslabb för energi-, bio- och polymerteknik. Ett labb för byggteknik håller också på att färdigställas på plan D2.

Ombyggnationen av labben var efterlängtad. Forskningen inom resursåtervinning har vuxit kraftigt de senaste åren, vilket har lett till att utrymmena inte har kunnat utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Ombyggnationen som nu har genomförts innebär egentligen inte större utrymme. Istället har man flyttat om och samlat olika slags labbverksamhet som hänger ihop.

Ett labb för bioteknik som tidigare fanns på plan E3 har flyttats ner i E2. Nere på E2 har istället en korridorsyta, som man tidigare fått betala hyra men inte kunnat använda effektivt, gjorts om till ett större kemikalie- och materialförråd.

Minskad hyreskostnad

– I och med att vi inte längre behöver ytan på plan E3 minskas hyreskostnaden, säger Peter Therning som är chef för Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, när han visar runt.

– Tidigare hade vi också kemikalieförrådet i ett utrymme där det fanns golvbrunn. Det var inte okej, eftersom det fanns risk att kemikaliespill kunde komma ut i avloppet. Nu förvarar vi kemikalierna i ett utrymme där detta inte kan hända, förklarar han.

Det gamla kemikalieförrådet har förvandlats till ett analys- och synteslabb för forskningen inom polymerteknik. Biogaslabbet har fått maka på sig för att ge utrymme för det biotekniklabb för etanolforskningen som alltså flyttat ner från plan 3 och biogaslabbet har flyttat in i ett utrymme som tidigare användes för polymerforskningen. Den tidigare placeringen av biogaslabbet innebar emellanåt en del olägenheter, då en del experiment kring rötning av avfall ledde till att obehaglig lukt spred sig ut i korridoren utanför labben. Nu minskar man detta problem.

Bättre överblick

I labben möter vi Haike Hilke laboratorietekniker på polymerlabbet, och Marlén Kilberg, forskningsingenjör med ansvar för biotekniklabbet. De upplever utrymmena som luftigare än tidigare och arbetsmiljön har förbättrats.

– För oss innebär ombyggnationen att det blir lättare att överblicka och organisera arbetet i labben och att vi har fått ett större utrymme för våra kemikalieskåp. Vi har kunnat samla analysutrusningen i ett rum och så har vi fått en del nya instrument, säger de.

Vi passerar förbränningslabbet och kommer avslutningsvis till ett utrymme med stora gastankar. Där inne pågår arbetet med installation av el. Peter Therning förklarar vad utrymmet är till för:

– Här inne producerar vi numera egen kvävgas. Tidigare fick vi transportera hit kvävgas i gastuber. Det innebar att man fick släpa upp de tunga tuberna upp för en infart och in i en transporthiss, ett mycket tungt arbete. Detta slipper vi nu. Vi producerar även egen vätgas. Detta gör vi i direkt anslutning till där gasen ska användas.

Text och foto: Solveig Klug