Pedagogiska verktyg för att lära ut digitalt bevarande

Nu avslutas EU-projektet "Training the trainers. Dissemination of knowledge on digitisation", ett projekt initierat av sex arkivinstitutioner i Europa. Högskolan i Borås är med som enda lärosäte.

– Vi är med från Bibliotekshögskolan för att vi har den pedagogiska kompetensen, säger Mats Dahlström, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Det viktigaste resultatet av projektet är en digital verktygslåda – Sofia’s toolbox. Den är riktad till personer som ska kompetensutveckla sina kollegor i digitalt bevarande. Det handlar om allt från handlingar, fotografier och böcker till ljud- och videoinspelningar.

– Verktygslådans syfte är att maximera kunskapsspridningen och erbjuds i open access på webben, där vilken institution som helst kan ta del av den, återanvända den eller utveckla den att bli ännu bättre, berättar han.

Sofia’s toolbox innehåller konkreta tips och övningar.

– Till exempel hur man gör när man ska digitalisera handskrivna texter från 16–1700-talen och hur man förser materialet med metadata. Du får också teknisk information och praktiska rekommendationer hur man ska gå till väga. Det kan röra sig om 100 000-tals dokument som ska digitaliseras på en institution, säger Mats Dahlström.

Än så länge finns Sofia’s toolbox som en pdf. Dock är arbetet igång att lansera den på webben i ett snyggare gränssnitt. Det finns också en blogg där man har kunnat följa projektet.

Läs mer 

Bloggen från projektet (extern länk).

Sofia's toolbox (pdf)

Text: Anna Kjellsson
Bild: Henrik Bengtsson