Samordnar utbildningarnas kvalitet

Varför måste ett kvalitetsledningssystem för våra utbildningar tas fram?

– Tidigare har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskat kvaliteten på utbildningar vid universitet och högskolor. Nu är kravet att vi ska göra det själva genom ett fungerande kvalitetsledningssystem.

Vad har du gjort hittills och vad ska du göra framöver? Hur ser tidsplanen ut?

– Jag har först satt mig in i de nya riktlinjerna för kvalitetsledningssystem och därefter frågat på de olika sektionerna hur de gjort hittills, d.v.s. kartlagt de gamla institutionernas kvalitetsledningssystem. Nu håller jag på att boka in mig på sektionsmöten för att berätta om kvalitetsarbetet och få synpunkter på kvalitetspolicyn och det föreslagna systemet. Hittills har jag hunnit med två sektioner men kommer att besöka de tre övriga under november. Den närmaste månaden kommer också kvalitetspolicyn skickas ut på remiss till akademierna. Då finns en möjlighet att påverka genom att framföra synpunkter till sektions- eller akademiledningen, alternativt till mig.

Vilken är den största utmaningen i ditt arbete?

– Att samordna delar av tre gamla institutioner där alla mer eller mindre tror att det bästa sättet är som de gjort hittills. En annan utmaning är att få ett kvalitetsledningssystem som innebär minimalt med merarbete men som samtidigt leder till högre kvalitet i utbildningarna och dessutom omfamnas av de flesta medarbetarna. Den troligen viktigaste faktorn bakom hög kvalitet är just engagerade medarbetare.

Vad kommer det nya kvalitetsledningssystemet innebära för medarbetarna på A1?

– Allt och nästan inget. Allt, eftersom det kommer att vara avgörande vid framtida utbildningsgranskningar och därmed avgöra utbildningarnas framtid. Nästan inget, eftersom det mest handlar om att ha ordning på det vi redan gör: kursplanearbete, kursutvärderingar, programutvärderingar etc.

När kvalitetsledningssystemet är i gång, vad kommer ditt uppdrag som kvalitetssamordnare innebära då?

– Att följa upp kvalitetsledningssystemet i samarbete med utbildningssamordnarna, FoU-nämndens utbildningsutskott och alla lärare för att se att det fungerar som avsett utan att medföra en mängd onödigt merarbete. Dessutom kommer kvalitetsarbetet att fortsätta med forskarutbildningarna, så där väntar nya utmaningar.

Läs mer om arbetet med kvalitetsledningssystemet här. 

Text: Therese Rosenblad
Foto: Erik Wasselius