SIIR presenterades på ”&THEN2015” i Boston

Titeln på Pia Johanssons seminarium var ”What happens when retail meets research”. Där beskrevs SIIRs verksamhet och den forskning som genomförs tillsammans  med näringslivet. Ett antal av alla genomförda projekt presenterades for att visa på bredden inom SIIR. Dessutom visades också på hur kunskapsspridningen sker till näringsliv och akademi. Pia var den enda svenska talaren på mässan.

Varför var SIIR med på detta event?
- SIIRs forskare är ofta ute på forskningskonferenser utanför Sveriges gränser och vi har även en vision om att skapa internationella partners, både inom akademi och näringsliv, berättar Pia. Denna presentation får anses vara en bra uppstart för den visionen.

Varför var detta en viktig presentation?
- Konsumentbeteende är idag viktigt inom alla typer av marknadsföring och då är det viktigt att visa på verksamheter som SIIR som, i sin forskning, har fokus på konsumenten. Dessutom ville vi berätta om den modell som SIIR använder för att hitta nya forskningsfrågor inom handelsområdet. Modellen bygger på att möta företagen och diskutera deras problem och utmaningar som de brottas med i sin vardag. Detta kan sedan forskarna göra om till intressanta forskningsprojekt. Oftast kan företagen använda sig av forskningsresultatet ganska omgående i sin verksamhet. SIIR är ett ypperligt exempel på hur ett lyckat samarbete mellan näringsliv och akademi kan fungera.

Hur mottogs din presentation?
- Jag var inriktad på att det främst skulle komma representanter från de svenska företagen på plats men åhörarna fyllde snabbt upp de 120 stolarna, säger Pia. När jag började min presentation var det även uppfyllt längs med väggarna. Åhörarna stod kvar under hela presentationen och efteråt var det flera som kom fram och ställde frågor, och ville knyta kontakt.

Vad händer nu?
- Jag har ett antal företag som är intresserade av SIIR och vårt handelslabb så det kommer vi att spinna vidare på. Sedan ska  SWEDMA, i  november, hålla en after work för sina medlemmar där det ska göras en återkoppling till konferensen och där jag ska bidra med en trendspaning från ”&THEN2015”. Sammantaget känns det som en väldigt lyckad vistelse i Boston, avslutar Pia.

Länk till &THEN2015


Fakta om DMA

Direct Marketing Association (DMA) grundades 1917 och är en bransch- och intresseorganisation för innovation, utbildning och opinionsbildning inom direktmarknadsföring. Det är världens största sammanslutning inom datadriven och digital direktmarknadsföring. Varje år anordnas en internationell konferens med seminarier, föreläsningar och utställningar för kunskapsutbyte mellan deltagarna. I år har det lagts extra fokus på den globala och digitala marknadsföringen.
Nästa års event kommer att äga rum 16-18 oktober i Los Angeles.


Text: Camilla Carlsson
Foto: Privat