Tidigare behandling med hjärtstartare krävs vid hjärtstopp

År 2014 räddades totalt 1263 människoliv efter hjärtstopp på och utanför sjukhus i Sverige. Det är mer än en fördubbling under de senaste 20 åren. Dock dör fortfarande majoriteten. Och frågan är om det går att rädda fler?

Kedjan som räddar liv vid plötsligt hjärtstopp involverar fyra länkar:

  • Tidigt larm
  • Tidig HLR
  • Tidig defibrillering
  • Vård efter hjärtstopp

Sedan Det Svenska Hjärt-lungräddningsregistret infördes 1990 kan man se att mediantiden från hjärtstopp till larm har minskats från fem minuter två minuter år 2014.

– Det beror nog mycket på att vi har mobiltelefoner idag. Kanske går det att korta tiden till en minut, men inte mycket mer än så? Säger Johan Herlitz, professor i prehospital akutsjukvård vid Högskolan i Borås och ansvarig för registret.

Tiden från det att personen faller ihop till att hen får hjärt- lungräddning har minskat dramatiskt från elva minuter till två minuter.

– Det är en imponerande förbättring. Jag vet inte om det går att minska den tiden ytterligare?

Men tiden till defibrillering har bara minskat från tolv till elva minuter. Och mellan åren 1992 till 2012 var tiden helt oförändrad, trots att det finns många hjärtstartare ute i samhället.

– Det är bara var femte patient som behandlats med hjärtstartare innan ambulansen är framme hos patienten. Detta är den stora utmaningen. Vi behöver se till att människor och SOS Alarm vet var hjärtstartarna finns, och att folk vågar använda dem, säger Johan Herlitz.

– Inom kort påbörjas ett stort projekt i Västra Götaland där frivilliga kommer att larmas via SMS från SOS alarm dels för att springa till platsen för hjärtstopp för att påbörja HLR men också för att springa och hämta närmaste hjärtstartare, fortsätter han.

Årsrapporten från Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret 2015 är tillgänglig nu. (Extern länk)

Läs fler vårdnyheter.

Läs om Johan Herlitz.

Text Anna Kjellsson
Bild: Ciprian Gorga