Världens största textilmaskinmässa höjdpunkt för studenter

Trikålabbet på Textilhögskolan

– Det är en av de mest spännande händelserna under vår utbildning, säger Marielle Krus, textilingenjörsstudent och en av initiativtagarna till studieresan.

– Mässan ger oss blivande textilingenjörer en unik möjlighet att få se vad som är på gång inom maskinutveckling och även trender i stort inom textilbranschen. Eftersom den bara hålls vart fjärde år så är det inte heller alla studenter som får möjlighet att åka.

Samarbete med industrin

Det är textilingenjörsstudenterna som själva har initierat studieresan i samarbete med TMAS, Textile Machinery Association of Sweden. Samarbetet innebär att studenterna utför uppdrag åt föreningens medlemmar och får resan medfinansierad

– Ett fantastiskt väl genomfört initiativ från studenterna som möjliggörs genom ett lyckat samarbete med svensk textilindustri, det är precis så vi vill ha det. Akademi och industri i samverkan för att vi alla ska bli bättre och starkare, säger Mats Johansson som är programansvarig för Textilingenjörsutbildningen.

Se mer
Du kan följa studenterna på ITMA-mässan via Textilhögskolans Instagram.

Fakta

ITMA står för International Textile Machinery Exhibition och mässan är en av de största för textila maskin- och komponenttillverkare globalt.  Mässan genomförs endast vart fjärde år och denna gång sker mässan i Milano mellan den 12-19 november där 1700 utställare och över 100 000 besökare väntas. Läs mer på ITMAS hemsida.

TMAS har nio medlemsföretag från södra och mellersta Sverige som är verksamma inom hela den textila produktionskedjan. Läs mer om TMAS.

Text: Jennie Olsson
Foto: Peter Andersson, mimbild
Gruppbild: Marielle Krus, textilingenjörsstudent