”Viktigt att arbeta med livsstilsfaktorer”

Vad ska ni prata om?  

– Vi ska prata om hur vi arbetar med hälsofrämjande arbete utifrån vårt samhällsansvar. I vår roll som hälsofrämjande sjukhus har vi ett ansvar gentemot befolkningen. Vi kommer att berätta om hur vi arbetar med detta i praktiken. Ett exempel är att vi gjort sjukhuset till ett rökfritt sjukhus.

– Som hälsofrämjande sjukhus vänder sig vårt hälsofrämjande arbete både mot befolkningen i stort och mot våra medarbetare.

Vad får jag som medarbetare/chef ut av att lyssna på ert föredrag?

– Dels tror jag att man kan få ut mycket av att höra hur vi arbetar rent praktiskt med dessa frågor, men jag tror också att det kan vara intressant att få en bredare kunskap om vad det innebär att vara ett hälsofrämjande sjukhus, vad det finns för ansvarsfunktion i det.

– Vi har stora krav på oss i och med vår roll som hälsofrämjande sjukhus.

Varför är det viktigt att prata om de här frågorna?

– 70% av vår befolkning har livsstilsproblem. Det är viktigt att arbeta med livsstilsfaktorer. Det påverkar givetvis vår samhällsekonomi, och för den enskilda personen kan det handla om att orka arbeta tills du går i pension eller att vara förberedd för en operation.

– Det vi arbetar med ger människor rätt förutsättningar för att orka med sina arbeten och liv.

Text: Helen Rosenberg
Foto: privat

Mer info om kommande CAV-seminarium