Vinnova ger Högskolan i Borås bästa betyg i samverkan

Högskolan i Borås

– Det är jätteroligt och viktigt att vårt långsiktiga arbete med samverkan får ett sådant här erkännande, säger Jonas Andersson, samverkanskoordinator vid Högskolan i Borås.

Vinnova har genomfört den första av två testomgångar där medel till universitet och högskolor fördelats efter prestation och kvalitet i deras samverkan med andra delar av samhället. Av de 27 lärosäten som valt att delta är det 12 som rankas på samma höga nivå som Högskolan i Borås.

– Sedan tio år tillbaka har ”Vetenskap för profession” varit högskolans motto och mission och ett förhållningssätt har utvecklats med en stark prioritering av samverkan och att bedriva utbildning och forskning med utgångspunkt från praktikens villkor och problemställningar. Vårt långsiktiga arbete har nu fått högsta betyg i den här utvärderingen och det är ett kvalitetsmått som säger att vi har en bra riktning. Jag tror till och med att det är så att samverkan tas för givet och är starkt integrerat i den vardagliga verksamheten vid högskolan, säger rektor Björn Brorström.

I Vinnovas bedömning av Högskolan i Borås står bland annat:

”Samverkan är tydligt integrerat i högskolans strategi och mål och bedöms vara väl förankrad samt bygga på dialog med omgivande aktörer.”

– Samverkan är något som vi jobbar med i merparten av vår utbildning och forskning. Där samarbetar studenter och undervisande och forskande personal med andra organisationer i allt från små projekt i våra programutbildningar till stora forskningsprojekt, avslutar Jonas Andersson.

I nästa testomgång som Vinnova kommer att genomföra under 2016 kommer man att titta på samverkansaktiviteter och resultat som även inkluderar involvering och resultat hos externa parter.

Läs mer

Läs mer om Vinnovas beslut på deras webbplats.

Kontakt

Jonas Andersson, samverkanskoordinator, Tfn: 0701-80 02 340701-80 02 34, E-post: jonas.andersson@hb.se

Text: Ida Borenstein
Foto: Anna Sigge