Alla företag behöver en bibliotekarie

Student som jobbar vid en dator.

Informationssamhällets snabba utveckling har gjort att bibliotekariens roll har förändrats. Därför utbildas våra studenter för att kunna arbeta i ett alltmer globaliserat nätverksbaserat informations- och kunskapssamhälle.

STARK-dagen 2016 arrangeras torsdagen den 28 januari på Högskolan i Borås. Dagen är ett bra tillfälle för företag att träffa studenter som vill ut på arbetsmarknaden. Ett 90-tal utställare deltar.

Kompetenserna matchar ditt företags behov av dokumentation, strukturering, lagring, sökning och distribution av kunskap och information. När du behöver omvärldsbevaka och sovra i stora informationsmängder kommer våra studenters kompetenser inom informationssökning och källkritik väl till pass. Tidigare bibliotekariestudenter har gått vidare till olika typer av företag, som Statoil, Astra Zeneca och SCA, men arbetar också på advokatbyråer och inom databastjänster.

­– Våra studenter med examen inom biblioteks- och informationsvetenskap, informationsarkitektur och information management har en bred informationskompetens och olika specialiseringar mot en mängd olika delområden så som, knowledge management, omvärldsanalys och informationssökning, digitalisering, interaktions- och webbdesign, säger Claes Lennartsson, chef på Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap.

Läs mer om STARK-dagen här. 

Text: Rebecca Lindholm
Bild: Anna Sigge