Beslut om att ansöka om forskarutbildningsrättigheter inom vård

Högskolan i Borås

Rektor Björn Brorström var efter styrelsemötet nöjd över att styrelsen gått på hans linje.

– Styrelsen har bedömt att Högskolan i Borås har bäring i ansökan och att vi klarar av en forskarutbildning inom Människan i vården. De tycker också att det är av strategisk vikt att vi får en examensrätt inom området.

– Vi har en sund, stabil och god ekonomi och en stark ansökan. Jag ser mycket positivt på våra chanser att få ett ja.

Efter att ansökan skickats till UKÄ den 15 oktober tillsätts en bedömargrupp som ska granska ansökan. I maj 2016 lämnas besked: ett ja eller nej. Vid ett positivt svar kan forskarutbildningen sjösättas 2017.

Om Människan i vården

Då vården ständigt står inför nya utmaningar med till exempel minskade resurser, en allt äldre befolkning och människor som behöver vårdas med allvarliga sjukdomar under längre tid, är det viktigt att vi hittar lösningar som funkar under de förhållanden som råder just nu.

Högskolans forskning inom Människan i vården fokuserar inte bara på patienten eller den som ger vård, utan också på patientens närstående, på ledning och organisation och på vårdstudenter och deras lärande. Detta är viktigt, för oavsett ut vilken aspekt vi tittar på vården måste vi förstå hur människor upplever och påverkas av det som sker.

Text: Ida Borenstein