Breddad rekrytering – män till förskolan

Fredric Gieth och Mats Olsson på nätverksträffen med Manet

Diskussionen om män i förskolan har pågått sedan 70-talet, trots det står männen bara för 3 procent av de anställda. Det är problematiskt på många vis menar Fredric Gieth, adjunkt vid Högskolan i Borås och initiativtagare till nätverket Manet.

– Barn behöver möta många olika vuxna, det kan handla om bakgrund, etnicitet och kön. Det är viktigt för förskolan, säger han.

För att nå målen, 55 000 nya förskollärare till 2025, behöver långt fler än de som traditionellt söker sig till utbildningen rekryteras.

Män behövs också
– Vi har inte råd att utesluta männen, säger Mats Olsson, adjunkt vid Malmö högskola och opinionsbildare, som var inbjuden föreläsare till nätverksträffen.

– Jag vill att rollen ska vidgas och jag har sett, både som förskollärare och utbildare, att förskolan blir en mer spännande plats om det finns olikheter inom personalgruppen. Män är en del i det, säger Fredric Gieth.

Mats Olsson håller med om att olikheter är viktigt, men menar också att man ska kunna jobba inom förskolan bara för att man vill ha en anställning och få betalt.

– Men så länge du är ensam man i förskolan får du representera bilden av mannen, och det finns förväntningar på den precis som på bilden av kvinnan. Därför är det problematiskt att vara så få av samma kön inom en yrkesgrupp. Jag menar att varje person i första hand representerar sig själv och det handlar inte om det biologiska könet, säger han.

En fråga för politiker
Fredric Gieth och Mats Olsson har stora förhoppningar om att landets förskollärarutbildningar ska samla sig och ta ett gemensamt grepp om frågan. Just nu finns det olika lokala initiativ på kommunal nivå men de anser att det behövs nationell samordning.

– Nätverket Manet är ganska unikt eftersom vi samarbetar med Borås Stad kring de här frågorna. Kommunens roll är viktig eftersom de är samarbetspartners i den verksamhetsförlagda undervisningen (VFU). Just nu jobbar de med att utbilda fler manliga handledare som jag i min tur kan matcha med manliga studenter, avslutar Fredric Gieth.

 

Siffror:
Skolverket uppger att 3 procent av de som arbetar inom förskolan män. Enligt UKÄ avbryter 50 procent av männen sina studier på förskollärarutbildningen jämfört med 22 procent av kvinnorna.

Manet:
Nätverket Manet startades 2007 på initiativ av Fredric Gieth, adjunkt vid Högskolan i Borås. Nätverket samlar manliga förskollärare, förskollärarstudenter och alumner i regionen. Under våren 2015 inleddes samarbete med Borås Stad. Nätverket träffas fyra gånger per år och stöttar varandra i stora och små frågor som rör män i förskolan. Medlemsantal: cirka 60.

Borås Stad:
Borås Stad, Stadsdel Väster startade ett manligt nätverk för förskollärare våren 2014. Våren 2015 inleddes samarbetet med Manet.
– Samarbetet innebär att vi försöker ha gemensamma träffar för yrkesverksamma män i Borås Stads förskolor och manliga studerande på högskolan. Till nätverksträffen den 30 september har de två återstående stadsdelarna i Borås Stad anslutit sig, säger Thomas Johansson, förskolechef på Borås Stad.

Text och bild: Rebecca Lindholm