Forskare undersöker hur bra elektrodressen Mollii fungerar

Hjälpmedelsdräkten Mollii

Mollii är ett nytt sätt att ta sig an muskelspasticitet, det vill säga ofrivilliga muskelspänningar som är en vanlig följd av stroke, cerebral pares (CP) eller andra neurologiska tillstånd. Det är en helkroppsdräkt med elektroder placerade på strategiska ställen på hela kroppen. Vilka ställen som ska stimuleras och hur mycket bestäms för varje patient och kan individanpassas genom att programmera Mollii:s styrdosa.

Mollii utvecklades tillsammans med Smart Textiles och forskargruppen inom medicinteknik vid Högskolan i Borås.

Projektet ”Utvärdering av Smart Textile-baserad metod mot muskelspasticitet” finansieras med 180 000 kronor från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.
Pengarna delas ut i samband med Days of Knowledge 22 oktober.

– Dräkten bygger på elektrostimulering. Man stimulerar den muskel som är motstående den spastiska muskeln, för då slappnar den spastiska muskeln av. Dräkten använder sig på detta sätt av en naturlig reflex som alla har, berättar Leif Sandsjö, forskare inom medicinteknik vid Högskolan i Borås.

Det är han och Lise-Lotte Jonasson, forskare inom vårdvetenskap, som deltar från högskolan i utvärderingen tillsammans med personal från rehabiliteringsklinikerna i Borås och Linköping och forskare på Linköpings universitet.

– Studien ska ge en fingervisning om dräkten i framtiden kan ges som ett subventionerat hjälpmedel. Dräkten finns redan på marknaden men är en dyr investering för en privatperson. Det är mycket som talar för att dräkten fungerar, men det saknas en vetenskaplig utvärdering, säger Lise-Lotte Jonasson.

Mäter funktion, aktivitet och delaktighet

27 personer i Borås- och Linköpingsområdena har varit med i en studie av dräkten under ett år. Utöver omfattande utvärdering på rehabiliteringsklinikerna i Borås och Linköping har de deltagit i enkätundersökningar och ska nu intervjuas om deras erfarenheter för att forskarna ska få svar på hur den har fungerat.

I utvärderingen mäter forskarna funktion, aktivitet och delaktighet. Det innebär att de mäter ifall deltagaren har fått ändrad funktion, till exempel fått en starkare hand, i fall patienten gör mer i vardagen och blivit mer delaktig i samhället.

– Vi har märkt att deltagarna utöver det vi mäter har mycket att berätta. Det är därför vi kompletterar med intervjuer så att de i samtal kan förklara vad de tycker. Och vi kan få reda på fler detaljer kring hur dräkten fungerar, säger Lise-Lotte Jonasson.

I studien intervjuas även de som arbetar med dräkten: arbetsterapeuter, läkare och fysioterapeuter och även de kiropraktorer som kommer från företaget som tillverkar och gör den individuella utprovningen av dräkten.

– Vi kan inte säga något om resultaten förrän utvärderingen är klar. Men det är ett mycket spännande projekt där vårdvetenskap möter teknik, textil och medicin, och extra roligt att vi från högskolan kan fortsätta studera Mollii, säger Leif Sandsjö.

Läs mer om forskningen kring Mollii

Poster om elektrodress prisas internationellt

2 miljoner till forskning om elektrodress

Företaget Inerventions som utvecklar, tillverkar och säljer Mollii (extern länk) 

Fler nyheter inom området Människan i vården

Text och porträtt: Anna Kjellsson
Bild: Anna Sigge