Fru Fortuna i centrum på Forskarcaféet

I sitt rikt illustrerade anförande bjöd Savin på en översikt över föreställningar i det tidigamoderna Sverige med särskilt fokus på växlingen mellan lycka och olycka.  På ett par av de många bilder som fil. dr Savin talade till, fick åhörarna möta Fru Fortuna, slumpens och lyckans gudinna i antik mytologi, i olika utstyrslar. Savin, som är verksam på Campus Gotland vid Uppsala universitet, gjorde fortlöpande jämförelser mellan vår egen tids synsätt och 1600-talets. 

Redan en halvtimme innan Kristiina Savin angjorde podiet, bjöds den skara som sökt sig till The Kårner för att fika, samtala och vidga sina vyer på en kulturupplevelse i form av det fem unga musiker starka jazzbandet Rag Jam, som spelade upp på en repertoar med såväl kraftfulla som stillsamma inslag.

Filosoficaféet är föregångaren

Prorektor Martin Hellström förerättade invigningen och passade på att tacka Monica Hammarnäs för en hennes mångåriga arbete med föregångaren Filosoficaféet. Forskarcafés värd – universitetslektor Johan Sundeen – satte in Högskolan i Borås, Folkuniversitetets och Studentkåren i Borås samarbete kring detta arrangemang i ett nationellt och internationellt sammanhang. Sundeen pekade också på historiska förebilder för aktiviteten som upplysningstidens litterära salonger och den intellektuella mötesplats som det sena 1800-talets caféer i Wien utgjorde.

Vid varje forskarcafé, som arrangeras en tisdag i månaden, kommenteras den gästande föreläsarens framställning av en forskare vid Högskolan i Borås. Premiärdagen var det professor Martin Hellström som utifrån sin egen litteraturvetenskapliga forskning gick i dialog med Kristiina Savin om bland annat begrepp, källmaterial och tolkningar. Till sist blev det auditoriets tur att ställa frågor, göra kommentarer och dela med sig av reflektioner. Dessa visade sig handla om allt från föreställningar om djävulens makt under 1600-talet till huruvida dagens storskaliga spelindustri kan ses som en renässans för Fortunagestalten.

Nästa forskarcafé 13 oktober

Den 13 oktober är dags för höstens andra forskarcafé, då gästas caféet av professor Gunnar Bolmsjö från Högskolan i Väst som växlar perspektivet från historia till framtid i en föreläsning om robotsamhället. Som kommentator fungerar professor Jan Nolin. 

Läs mer högskolans Forskarcafé

Text: Johan Sundeen
Foto: Suss Wilén