Kan appar ordineras som medicin?

Jan Nolin, forskare inom sociala medier.

Du pratar om sociala medier-patienter?
– Jag tar avstamp i det etablerade begreppet e-patienter, men vidgar det till sociala medier-patienter. Det är patienter som är högsanvändare av sociala medier och nyttjar dem för att få kunskap om sin sjukdomsbild och på så sätt makt. De skapar ofta engagemang kring sin vårdprocess i de sociala medierna. Detta menar jag att sjukvården kan dra nytta av.

Berätta mer!
– Under föreläsningen på SÄS pratade jag bland annat om fyra olika appar: Hälsobaserade appar som motiverar dig att sluta röka är en typ, an annan är de som ska bidra med avkoppling, lycka eller god sömn genom metoder som mindfullnes. Sedan har vi appar inom kategorin ”Quantified Self” där användare mäter sina kroppar för att exempelvis kontrollera önskat träningsresultat. En fjärde variant är nätverksbaserad och bygger på att man hittar andra med liknande sjukdomsbild för att utbyta erfarenheter.  

Syftet med SÄS forsknings- och kvalitetsdagar är att inspirera och sprida goda exempel på utvecklings- och förbättringsarbete gjorda på och utanför SÄS. Forsknings- och kvalitetsdagarna är ett återkommande led i SÄS förbättringsarbete.

Men hur kan vi dra nytta av dem?
– Ta exempelvis ”Quantified Self”. Om en person som ägnar sig åt att mäta sig själv på olika sätt får en stroke behöver inte vårdpersonalen börja från noll. Det finns redan mycket data som jag menar borde vara tillgänglig för vårdpersonalen – det skulle kunna rädda mängder av liv.

Läkares expertområde är väl inte tekniska lösningar?
– Nej, det stämmer. Läkaren kan inte själv ha den överblicken och därför behöver sjukhusbibliotekarierna blandas in. Deras kompetens är lämplig för att göra en informationsöversikt men läkaren måste ha den rådgivande rollen. Ett samarbete mellan de två grupperna är något som behöver växa fram.

Så kan appar ordineras som en typ av medicin?
– Det ligger i linje med den nya patientlagen som bland annat förespråkar patienten i centrum och patienten som medproducent i sin vård. Om man hittar bra sätt att ordinera appar till höganvändare av sociala medier, så kallade sociala medier-patienter, tror jag att det kan vara en del av framtiden.

Text: Rebecca Lindholm
Bild: Ulf Nilsson, mimbild