Lyckad konferens om IT Service Management

Michael Mirbaha, ordförande i itSMF, föreläser.

Var konferensen lyckad?
– Vi börjar få viss erfarenhet och rutin nu och jag menar att konferenserna blir bättre för varje år. Vi lyckades också hitta ett aktuellt tema som engagerar och representerar något som företag och kommuner brottas dagligen med. 

Om konferensen IT Service Management i Borås 2015: Konferensens tema var ”Service Management i världsklass”. Föredragshållare från näringslivet och akademin presenterade olika perspektiv på tjänstetemat och vad som krävs för att möjliggöra ett ökat värde för både konsumenter och leverantörer. Till exempel diskuterades service innovation, service integration och tjänstebegreppet i relation produktbegreppet.

Vilka fanns i publiken?
– Ett syfte med konferensen är att vara en mötesplats för industri, offentlig sektor och akademi. Vi hade totalt nästan 100 deltagare som fördelade sig på ca 55 företag, tre från offentlig sektor, cirka 15-20 forskare från olika lärosäten i Sverige och ett 20-tal studenter. Tillsammans uppfattar vi att dessa ger en bra representation av samhället i stort.

Nämn en lärdom från en av föreläsarna!
– Att övergången från produktorienterade affärsmodeller till tjänstebaserade logiker kan vara komplicerad och tar tid.

Varför är den här konferensen viktig?
– Specifikt för Högskolan i Borås så befäster den ytterligare vår ledande position i Sverige inom IT Service Management. Därutöver så ger konferensen oss utmärkta möjligheter till att ytterligare utveckla våra nätverk med nya företagskontakter.

Hur går ni vidare inför nästa år?
– Naturligtvis blir det en femte upplaga. Vi håller nu på som bäst att samla in synpunkter på den fjärde upplagan som ska hjälpa oss att kunna utveckla konferensen ytterligare.

Text och bild: Rebecca Lindholm