Ökat söktryck till vårens utbildningar

Högskolan i Borås

Totalt har 7080 ansökningar kommit in de kurser och program som startar på vårterminen 2016 vid Högskolan i Borås fram till sista ansökningsdatum. Det är en ökning med 1048 ansökningar jämfört med förra året.

– Det är glädjande att söktrycket för vårens kurser och program ökar i år igen. Det är framför allt ett större utbud av fristående kurser som gör att skillnaderna är såpass mycket större än förra året. Det är också roligt att intresset för sjuksköterskeutbildningen fortsätter att öka liksom intresset för biblioteks- och informationsvetenskap som har ett 100-tal fler än förra årets vårintag, konstaterar Martin Hellström prorektor vid Högskolan i Borås.

Alen Doracic, utbildningsansvarig för bibliotekarieutbildningen, är också mycket nöjd:

– Det är fantastiskt att se att det är så många som söker till vår utbildning. Det visar att vi har en utbildning som ligger rätt i tiden och att innehållet och kvaliteten tilltalar de sökande. Det är ett erkännande från våra kommande studenters sida.

Programutbudet för vårterminen och antalet ansökningar:

  • Bibliotekarie, distansutbildning, 772 sökande (förra året 663)
  • Sjuksköterskeutbildning, 1650 sökande (förra året 1606)
  • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 86 sökande (första terminen som utbildningen startar).

Läs mer

Läs mer om högskolans ökade antal ansökningar till höstterminen 2015.

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge