Rektor hyllar viktig 20-åring

Vad handlar ditt kapitel om?

– Rubriken på mitt kapitel är ”En ung och betydelsefull aktör med framtiden för sig - SUHF 20 år”. Jag tar min utgångspunkt i uppdraget för universitet och högskolor, och uppdraget för rektor. Jag konstaterar att SUHF har en viktig funktion att fylla för sektorn i sin helhet och för oss, som är verksamma i sektorn, som individer.

– Den fortsatta texten är en hyllning till 20-åringen under tre rubriker. Dessa är Nätverk och kollegialitet, Betydelsen av en samlad kraft och Idé och debatt. Jag avslutar med några utmaningar för SUHF inför inträdet i vuxenlivet. Utmaningarna handlar om att hålla samman sektorn; högskolor och universitet, att driva frågan om ett profilerat högskolelandskap och att verka för hållbarhet. 

Vad är din relation till SUHF?

– Jag sitter i styrelsen för SUHF sedan januari 2015. Jag är också ordförande sedan januari 2014 i Styrgruppen för Forum för bibliotekschefer. Jag medverkar i en arbetsgrupp kring relationen Yrkeshögskolan och universitet och högskolor. Det är spännande och viktiga uppdrag som ger möjlighet att påverka och också återföra information till vårt eget lärosäte. De nationella uppdragen tar tid i anspråk men jag tror att det väl använd tid för högskolan.

Hur får man tag på boken?

– Boken går att beställa från SUHF och kommer säkert att läggas ut som PDF. Det är viktigt att den blir uppmärksammad och läst. Jag är övertygad om att det finns många intressanta och viktiga bidrag i boken.

Läs mer om SUHF och 20-årsjubileum. (Extern länk)

Text: Anna Kjellsson
Bild: Ulf Nilsson