Skandinaviskt nätverk inom IT Service Management tar form

– Samtliga är oerhört positiva till det här initiativet som Högskolan Borås har tagit. De sitter i samma båt – de är i behov av samarbetspartners för att göra ansökningar upp emot 50 miljoner kronor. Samarbeten behövs om vi ska nå hela vägen, säger Stefan Cronholm, professor i Informationsteknologi vid Högskolan i Borås och initiativtagare till nätverket.

Första nätverksmötet ägde rum den 29 september i Borås och syftade till att hitta frågeställningar som kan leda till en gemensam EU-ansökan, samt att identifiera former för kunskapsutbyte.

Vad är IT Service Management (ITSM)?
IT Service Management ger tjänsteleverantörer ett övergripande stöd i hur man styr och leder personal, processer och teknik för att möta sina kunders nuvarande och framtida behov. Sättet att arbeta med IT Service Management går mycket väl att applicera på andra tjänstelevererande verksamheter förutom IT-leverantörer. Tjänsteleverantörer i olika branscher ställs inför snarlika utmaningar och bör därför kunna ta stöd i samma typ av ramverk, metoder och modeller för utveckling, införande och leverans av tjänster.

– Hur kan vi hitta synergieffekter? Kan flera aktörer gå samman för publicering i journaler? Kan vi arrangera workshops och konferenser med mera för att få till ett bra kunskapsutbyte? Kan vi attrahera företag genom relevanta frågeställningar som gör skillnad?

Tänker utanför Sveriges gränser
Stefan Cronholm ser framför sig att detta är ett första steg i ett nätverksbyggande som kan ge ringar på vattnet, tack vare de kontakter som Högskolan i Borås och de inbjudna aktörerna har inom forskning och industri.  

– Just nu drar vi gränsen vid Skandinavien men det här kan bli mycket större framöver. Vi är ledande i Sverige inom det här området, vår ambition är att bli mer kända internationellt, avslutar Stefan Cronholm.

De deltog i det första nätverksmötet:
Copenhagen Business School, Danmark
Högskolan i Borås, Sverige
Norges Handelshögskola, Norge
Universitetet i Agder, Norge
University of Eastern Finland, Finland
Axelos (Ägare till ITIL som är det dominerande ramverket för IT Service management i världen)
IT Service Management Forum (itSMF), Sverige

Läs mer

Nytt internationellt nätverk inom ITSM

Lyckad konferens om IT Service Management

Nyttig IT nästa (reportage ur forskningsmagasinet 1866)

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Suss Wilén