Skönt att kunna disponera sin tid på distansstudier

Leonor Wastesson.

Distansstudier är inget nytt för Leonor. Inte heller studier på distans vid Högskolan i Borås. För några år sedan studerade hon på webbredaktörsutbildningen på distans. Men så fick hon upp ögonen för bibliotekarieutbildningen på masternivå.

– Att det blev studier inom biblioteks- och informationsvetenskap beror på att jag började arbeta på folkbibliotek med barnverksamhet och det trivs jag väldigt bra med.

Du går nu första terminen. Vad har du för förväntningar på programmet?

– Jag hoppas kunna lägga en bra grund för en eventuell forskningsutbildning i framtiden och så hoppas jag kunna knyta kontakter till yrkesverksamma personer inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

Leonor Wastesson
Från: Stockholm
Studerar: Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning.
Tidigare studier: Gymnasielärarexamen, kandidatexamen i litteraturvetenskap samt studier på webbredaktörprogrammet.
Jobbar som: Barnbibliotekarie. Jag har hand om barnverksamheten på mitt bibliotek, bland annat bokklubbar, bokprat för skolklasser samt biblioteksintroduktion.

Vad gör ni på programmet?

– Vi studerar olika informationssystem och databaser samt diskuterar vad information egentligen är. 

Är det någon kurs du speciellt ser fram emot?

– Jag ser fram emot kurserna om ledning i kulturverksamheter och de olika kurserna om digital teknik och digitala medier. 

Hur fungerar det att studera på distans?

– Det fungerar bra tycker jag. Det är skönt att få disponera över sin egen tid. Det mesta av studietiden går på distans med några sammankomster per läsår, 2-5 dagar per tillfälle, på Högskolan i Borås. När jag läste på webbredaktörsprogrammet gick hela utbildningen på distans, så det är roligt att vi på det här programmet får vara några dagar på Högskolan i Borås och se hur det är här.

Hur kommer den här masterutbildningen dig till godo i din karriär?

– Jag hoppas att det bland annat kan leda till att jag får en tryggare anställning och en högre lön och ökat ansvar. 


Läs mer

Läs mer om Bibliotekarieutbildningen på grundnivå på distans

Läs mer om Masterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap på distans

Artikeln publicerades för första gången 2015-09-24.

Text och foto: Solveig Klug