Skriver biografi över anti-nazistisk Tysklandsvän

Birger Forell var en svensk präst som kom att ägna sitt liv åt att bekämpa nazismen under andra världskriget och sedan att hjälpa tyskar och Tyskland på fötter när kriget var slut.

Fakta: Johan Sundeen, lektor och idéhistoriker, har beviljats 260 000 kronor för sin forskning av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Pengarna delas ut under Days of Knowledge den 22 oktober.

– I Tyskland är han mera känd än i Sverige. Det behövs forskning som sätter honom i ett större idéhistoriskt perspektiv. Dessutom är det intressant att förena ett europeiskt och lokalhistoriskt perspektiv. Borås spelar ju genom Birger Forell en viss roll i återuppbyggnaden av Tyskland, säger Johan Sundeen.

Gömde förföljda i kyrkan

Birger Forell kom till Tyskland för första gången som ung student runt år 1920. Då möttes han av fattigdom, förtvivlan och också moraliskt skuldtyngda tyskar efter första världskriget. Men han förälskade sig i det tyska folket och tog nationen till sitt hjärta.

Några år senare fick han sin drömtjänst – han blev svensk pastor i Berlin.

– När nazisterna tog makten startade Birger en febril aktivitet; han hjälpte förföljda judar, präster och socialister. Han försökte också att sprida kunskapen om vad som hände med den evangeliska och katolska kyrkan i Europa, berättar Johan Sundeen.

Det gjorde han bland annat genom att bygga upp ett arkiv i prästgården där han samlade broschyrer, tidningsartiklar och flygblad för att dokumentera nazisternas förföljelser mot personer och grupper inom kyrkorna som trotsade regimen.

– 1942 var Birger Forell utbränd. Han jobbade dygnet runt och kände stor press. Därför sökte han en tjänst i Borås för att arbeta som kyrkoherde i Caroli församling.

Utbildade krigsfångar

Dock blev det ingen lång tid för honom att pusta ut och ”bara” arbeta som församlingspräst. 1944 kallades han till England för att arbeta med tyska krigsfångar. Där tog han hand om deras andliga välfärd genom att skaffa böcker, artiklar, instrument och teaterrekvisita. Han byggde också upp utbildningar inom pedagogik och teologi.

– Det gjorde han för att få fram en ny generation präster och lärare. Hela fem personer i ett av de fångläger han arbetade i blev sedan professorer, säger Johan Sundeen.

När kriget är slut återvände Birger Forell till Tyskland och mötte misär. Då bestämde han sig för att starta en hjälpverksamhet som han drev från Borås.

– Birger var tyskarnas vän men inte ”tyskvän”.

En levande källa

Johan Sundeen, har studerat dagböcker, tidningsartiklar och brev. Dessutom har han löpande kontakt med Birger Forells son Urban som kan berätta sådant om Birger som inte går att läsa sig till. Hittills har han skrivit vetenskapliga essäer om olika perioder i Birger Forells liv. De ska sedan sättas samman till en biografi.

– Den finansiering jag har fått gör att jag kan åka tillbaka till Bundesarchiv i Koblenz och göra efterforskningar om Birgers arbete under efterkrigstiden från Sverige och Borås. I höst kommer jag även att skriva en artikel om hans insats i kampen mellan kyrka och stat, säger han.

Läs mer

Forskar om okänd entreprenör i barmhärtighetsbranschen

Text: Anna Kjellsson
Bild på Forell: Privat