Utbildning och forskning hyllades under Days of Knowledge

Days of Knowledge inleddes av fotografen Mattias Klum, som med sina berättelser och bilder tog med publiken till några av de vackraste men också mest utsatta miljöerna på jorden. Skratt varvades med tårar när Mattias Klum väckte tankar kring hur vi hanterar vår värld.

Efter föreläsningen delades ett antal stipendier ut till högskolans anställda och studenter.

HU-diplomerade kurser

7 kurser vid högskolan som har perspektivet hållbar utveckling integrerat i kursplaner och examinationsmoment diplomerades.

  • Hållbart samhällsbyggande – miljö, ekonomi och sociala aspekter, 7,5 högskolepoäng (hp)
  • Resursåtervinning, 5 hp
  • Organisationsdesign och managementrecept, 7,5 hp
  • Externredovisning i kommunsektorn, 7,5 hp
  • Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek, 7,5 hp
  • Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans, 7,5 hp
  • Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2, 7,5 hp

Goda exempel

Två utvecklingsprojekt tilldelades stipendier från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för vidareutveckling av tidigare diplomerad kurs och/eller utbildning inom vilken kursen ges.

Integration av hållbar utveckling i utbildningen: Från Läraren och demokratin till Demokratins villkor

Stipendium: 20 000 kronor
Ansvarig: Fredrik Zimmerman och Maria Ferlin
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Utveckling och integrering av HU i utbildningen ”Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS)” med utgångspunkt i den diplomerade kursen ”Etik och hållbar utveckling i arbetslivet”

Stipendium: 20 000 kronor
Programansvariga: Erik Ljungar och Goran Puaca
Lärarlag: Erik Ljungar, Goran Puaca, Christer Theandersson, Margareta Carlen, Tora Dahl, Päivi Riestola
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Stipendium för examensarbete inom hållbar utveckling

Tre examensarbeten/uppsatser prisades för ett integrerat perspektiv om hållbar utveckling.

Förstapristagare

Stipendium: 40 000 kronor
Titel: Att konstruera hållbarhet – kommunikation inom fast fashion
Författare: Arbenita Dautaj och Cecilia Malmberg
Handledare: Eva Gustafsson

Andrapristagare

Stipendium: 20 000 kronor
Titel: Ska företagens ansvar bli vårt? – en studie om CSR-kommunikation på hemsidor
Författare: Anton Larsson och Helen Olsson
Handledare: Eva Gustafsson

Tredjepristagare

Stipendium: 10 000 kronor
Titel: Kommunal markanvisning – förhållande till ny lagstiftning och hållbart samhällsbyggande
Författare: Daniel Dalviken och Linus Johansson
Handledare: Agnes Nagy, Pia Aspegren och Jessica Ekberg

Över två miljoner kronor till forskningsprojekt

Hållbarhetstemat fortsatte under kvällens middag då Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delade ut stipendier om totalt 2 013 000 kronor till sex forskningsprojekt vid Högskolan i Borås. Särskilt inbjudna gäster fick också ta del av bland annat en sprakande eldshow, Sunil Kumar Ramamoorthys vinnarpresentation från Forskar Grand Prix Borås och Borås Studentkör. Stipendier delades ut till följande sex projekt.

Försoning för Europa: B. Forells efterkrigsarbete, 260 000 kronor

Se filmen som visades under Days of Knowledge.
Projektets webbsida
Läs nyheten ”Skriver biografi över anti-nazistisk Tysklandsvän”

Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media, 120 000 kronor

Se filmen som visades under Days of Knowledge.
Projektets webbsida

Experimentell utrustning till bygglaboratorium, 700 000 kronor

Se filmen som visades under Days of Knowledge.
Projektets webbsida

To identify hot-spots in urban material waste, 353 000 kronor

Se filmen som visades under Days of Knowledge.
Projektets webbsida
Läs nyheten ”Hur påverkar matsvinnet miljön?”

Ramanspektroskopisk mätutrustning, 395 000 kronor

Se filmen som visades under Days of Knowledge.
Projektets webbsida

Utvärdering av smart Textile-baserad metod mot muskelspasticitet, 185 000 kronor

Se filmen som visades under Days of Knowledge.
Projektets webbsida
Läs nyheten ”Forskare undersöker hur bra elektrodressen Mollii fungerar”

Fakta

Högtiden är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Swedbank Sjuhärad. Dagen är en avknoppning från Sparbanksstiftelsen Sjuhärads traditionella gala då de delar ut medel till idrott, kultur och utbildning i Sjuhärad. Stiftelsen står bakom samtliga de stipendier som delas ut under dagen och kvällen.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén